Månadsrapport april 2019

Report this content

Koncernen Sjöstrand Coffee Int AB hade under april månad 2019 en omsättning på ca 317 000 SEK. Koncernens resultat uppgick under april månad 2019 till minus ca 138 000SEK.

Bolaget började med månadsrapportering oktober 2018 vilket gör att det saknas jämförelsetal med motsvarande period föregående år. 

Bolaget skickade under 2018 enbart koncernkonsoliderade siffror för varje kvartal, där omsättningen 2018 för kvartal 2 var ca 882 000SEK. Bolagets koncernkonsoliderade resultat för kvartal 2 2018 var minus ca 381 000SEK.

Bolagets kvartalsrapport 2 2019 skickas som tidigare kommunicerats 16:e augusti 2019.

För frågor kontakta 

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB  

Tfn: 08-6770071  

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första hemkomposterbara kapsel, fylld med 100% ekologiskt odlat kaffe.

Prenumerera

Dokument & länkar