Månadsrapport för koncernen Sjöstrand Coffee Int AB december 2020

Report this content

Omsättningen för Koncernen Sjöstrand Coffee Int AB var under
december 2020 ca 1 127 000 SEK (ca 523 000 SEK december 2019). 

Koncernens resultat uppgick under december 2020 till ca minus 6 000 SEK
(ca minus 180 000 SEK december 2019). 

Denna rapport är ej granskad av bolagets revisor. 

Cecilia Hjertzell
VD, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm