Månadsrapport mars 2019

Koncernen Sjöstrand Coffee Int AB hade under mars månad 2019 en omsättning på ca 677 000 SEK. Koncernens resultat uppgick under mars månad 2019 till ca +/-0SEK.

Bolaget började med månadsrapportering oktober 2018 vilket gör att det saknas jämförelsetal med motsvarande period föregående år. 

Bolaget skickade under 2018 enbart koncernkonsoliderade siffror för varje kvartal, där omsättningen 2018 för kvartal 1 var ca 1 400 000SEK. Bolagets koncernkonsoliderade resultat för kvartal 1 2018 var minus ca 375 000SEK.

Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2019 skickas som tidigare kommunicerats 26:e april 2019.

För frågor kontakta 

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB  

Tfn: 08-6770071  

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första hemkomposterbara kapsel, fylld med 100% ekologiskt odlat kaffe.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar