Månadsrapport september 2019

Report this content

Omsättningen för koncernen Sjöstrand Coffee Int AB var under september månad 2019 ca 627 000 SEK där omsättningen för sålda varor september 2019 uppgick till ca 747 000 SEK. Koncernen gjorde ett negativt resultat som uppgick till ca minus 184 000 SEK för september månad 2019. Koncernens totala omsättning påverkades negativt med 120 000 SEK p.g.a. en krediterad kundfaktura från tidigare period.

Bolaget började med månadsrapportering oktober 2018 vilket gör att det saknas jämförelsetal med motsvarande period föregående år.

Bolaget skickade under 2018 enbart koncernkonsoliderade siffror för varje kvartal, där omsättningen 2018 för kvartal 3 var ca 1 040 000 SEK. Bolagets koncernkonsoliderade resultat för kvartal 3 2018 var minus ca 683 000 SEK.

Som tidigare kommunicerats så har datumet för kvartalsrapport 3 2019 flyttats från den 25:e oktober till 8:e november 2019.

För mer information och frågor, vänligen kontakta: 

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB 

Tfn: 08-6770071 

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus. 

www.sjostrandcoffee.com

Prenumerera