Omsättning för koncernen Sjöstrand Coffee Int AB februari 2021

Report this content

Sjöstrand Coffee Concept fortsätter att öka försäljningsmässigt och har under februari månad ökat med 142% gentemot föregående år. Fokus från bolaget är att stärka närvaron på en rad marknader i Europa och som kommunicerats under det inledande kvartalets månader så har flera nya partneravtal ingåtts, bl a med Kafeterija som är Serbiens största kafé- och butikskedja, Persell Sales som är en väletablerad agent för den holländska och belgiska marknaden, Nordiska Galleriet, samt GLOP Studio en väletablerad agent för den franska marknaden inklusive Andorra och Monaco.

Företaget befinner sig i en expansiv fas och två nyckelrekryteringar har etablerats under perioden då John Ekeberg börjat i februari som Head of Sales och Elin Amberg i mars som ansvarig för E-commerce och Digital Business Transformation. Båda kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med Cecilia Hjertzell, som opererat själv i bolaget från juni 2020 med viss extern kompetensförstärkning.

För att klara den fortsatta expansionen har bolaget gjort investeringar i lager, vilket belastar resultatet kraftigt under februari för varor under transport till lager. Detta bedöms dock inte påverka budgetutfallet och bolaget måluppfyllelse för det första kvartalet 2021.

KONCERN
FEBRUARI 2021 2020 ACK 2021 2020
Omsättning 1 119 462 Omsättning 2 267 794
Resultat -354 -110 Resultat -351 -187
MODERBOLAG
FEBRUARI 2021 2020 ACK 2021 2020
Omsättning 0 0 Omsättning 0 0
Resultat -158 -76 Resultat -310 -141

Dessa siffror är ej granskade av bolagets revisor

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm