Publicering av informationsmemorandum

Sjöstrand Coffee Int AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds idag den 13 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
Informationsmemorandumet finns tillgängligt här: https://www.aktietorget.se/bolag/årsredovisning-prospekt-mm/?id=420&InstrumentID=SE0007897764

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770071

E-post:niklas@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand
 Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera