Rättelse: Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee får order från Home Brand till ett värde av ca 550 000 SEK

Report this content

Som tidigare kommunicerats så har Sjöstrand Trading AB fått en order från Home Brand i Norge, till ett ordervärde av ca 550 000 SEK. Omsättningen kommer att tas upp i mars och april 2021 i samband med att produkterna levereras till Norge, ej som tidigare kommunicerats under april och maj. 

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-22 09:20 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar