Rättelse Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Rättelse avseende koncernens intäkter i utskickad Bokslutskommuniké 2019

Totala intäkter för koncernen 2019 uppgick till 6 809 964 SEK (Tidigare kommunicerat 6 144 887 SEK) 

Totala intäkter för koncernen Q4 2019 uppgick till 2 206 617 SEK (Tidigare kommunicerat 1 541 540 SEK)  

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta

Niklas Gustafsson, VD

Tfn: 0733-205756

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

Prenumerera

Dokument & länkar