Registrering av riktad nyemission

Report this content

Sjöstrand Coffee INT AB (”SCC B”) meddelar att den riktade nyemissionen om totalt 4 680 000 aktier nu har registrerats på Bolagsverket. Efter registreringen uppgår bolagets aktiekapital till totalt 2 522 899,8 SEK och antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 25 228 998 stycken (varav 800 000 är A-aktier). Emissionsbeloppet var 1,96 MSEK, totalt tillfördes bolaget ca 1,91 MSEK efter emissionskostnader. För mer information om transaktionen hänvisas till bolagets pressmeddelande publicerat 2020-06-12.

Fredrik Petersson

Styrelsens Ordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

+46 709 76 99 99

Prenumerera

Dokument & länkar