Riktad nyemission registrerad i Sjöstrand Coffee Int

Report this content

Den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 2022-11-25 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 231 817,10 kr och totalt inbringar emissionen bolaget 2 039 999,28 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökas med 2 318 181 serie B aktier. Bolaget har nu totalt 27.547.179 aktier och ett aktiekapital om 2.754.717,90 kr

Fredrik Petersson, 

Styrelsens Ordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

Prenumerera