Sjöstrand Coffee får kaffeorder från Island till ett värde av 380 000 SEK

Report this content

Sjöstrand Trading AB har fått en order på kaffekapslar från företagets isländska distributör, Halba ehf, till ett ordervärde av ca 380 000 SEK. Omsättningen kommer att tas upp i april i samband med att produkterna levereras till Island.

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-22 10:12 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar