Sjöstrand Coffee får nya internationella ordrar

Sjöstrand Coffee inleder det nya året med att få in ordrar från tre internationella aktörer på ett totalt ordervärde om ca 400TSEK. Den internationella expansionen fortsätter och produkterna går till bolag verksamma på en global marknad inom segmenten för kaffe och köksutrustning.

Det är en bra start på det nya året där vi nu fokuserar på att bygga ut och effektivisera alla våra säljkanaler, såväl internationellt som i Sverige, säger Niklas Gustafsson, nytillträdd VD i Sjöstrand Coffee Int AB.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770072

E-post: info@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand
 Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Denna information är sådan information som Sjöstrand Coffee Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar