Sjöstrand Coffee Int AB: Delårsrapport 1 2022: Kraftigt ökad omsättning (+135%)

Report this content
Finansiell översikt 2022-Q1 2021-Q1
tkr
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-MARS 2022 JMF FG ÅR
Totala intäkter uppgick till 9 254 3 982
Rörelseresultatet uppgick till 903 -342
Periodens resultat uppgick till 858 -343
Resultat per aktie uppgick till  0,03 -0,01
Finansiell översikt 2022-Q1 2021-Q1
tkr
MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-MARS 2022 JMF FG ÅR
Totala intäkter uppgick till 239 24
Rörelseresultatet uppgick till -134 -420
Periodens resultat uppgick till -175 -420
Resultat per aktie uppgick till  -0,01 -0,02

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2022-04-26, 25 228 998 st aktier, varav 800 000 serie av serie A och 24 428 998 st av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport: 2022-08-30

Väsentliga händelser under 1:a kvartalet 2022: 

  • Under det första kvartalet 2022 så har Sjöstrand nått en kraftig tillväxt gentemot det första kvartalet 2021. Totalt uppgår kvartalets omsättning till 9,2 MSEK (3,9 MSEK Q1 2021) vilket är en omsättningsökning med 135% gentemot det första kvartalet 2021.
  • Under januari fick Sjöstrand två ordrar med ett sammanlagt värde om 2,1 MSEK från sin samarbetspartner i Storbritannien, GRIND, (värde 1,6 MSEK) samt från nya europeiska distributören Aqipa med ett ordervärde om 500 TSEK.
  • Bokslutskommunikén för 2021 redovisas med en kraftig ökad omsättning med dryga 154% till ca 26,2 MSEK med ett resultat på +0,9 MSEK. Detta var en stor milstolpe då vi vänt till vinst för första gången i företagets historia. 
  • Sjöstrand Coffee har informerats om att Fredrik Petersson som är ordförande i Sjöstrand har ökat sin innehav till över 5%.

VD har ordet: 

Vi på Sjöstrand har haft en stark start på 2022 med fortsatt mycket kraftig tillväxt under det första kvartalet. Den totala omsättningen för första kvartalet uppgick till 9 254 000 SEK, vilket är en ökning med 135% gentemot motsvarande period föregående år.  
Vinstmarginalen för de första 3 månaderna ligger på 32% (jan-mars). Anledningen till en något försämrad marginal är att vi har fortsatt ökade fraktkostnader vilket är en utmaning för oss och hela branschen. Vinstmarginalen påverkas också till stor del av hur fördelningen av vår försäljning/omsättning över våra olika kanaler ser ut och här ser vi en potential till förbättrade marginaler genom att fortsätta bygga vår egen e-handelsaffär.

    
En stor del av framgångarna under första kvartalet är kopplat till ett stark resultat i våra distributions och retail kanaler, både i Sverige och utomlands. Vi har haft stark försäljning via våra lokala återförsäljare som Cervera, KitchenTime, Bagaren och Kocken etc. Samarbetet med vår största distributör, Aqipa har också fortsatt i positiv riktning med ett flertal ordrar som har levererats under kvartalet vilket är en otroligt positiv utveckling.  


Vi har ambitiösa planer inför 2022 och det är mycket spännande som händer inom bolaget just nu. Viktigt för att vi ska lyckas växla upp bolaget till nästa nivå är 1) Fortsätta att investera i och bygga vår affär via distributörskanalen, 2) Bygga vår egen D2C affär genom att skala upp vår egen e-handel, 3) Investera i vårt varumärke, och det är inom dessa tre områden vi kommer att fokusera våra resurser på under 2022.  


Vi fortsätter att bygga vårt team för att bemöta våra tillväxtmål och under första kvartalet har vi haft glädjen att välkomna två nya kollegor till team Sjöstrand. Vi har bland annat anställt en Head of Brand som är en nyckelroll för att fortsätta bygga Sjöstrands varumärke och kommunikation. Just nu pågår otroligt mycket arbete kring att jobba fram en tydligare varumärkesidentitet som kommer att rullas ut och genomsyra all vår kommunikation framåt och mycket av det här arbetet kommer att bli synligt redan under andra kvartalet.  


Vi har också fortsatt att investera i vår egen e-handelsaffär och som tidigare kommunicerats så har vi ingått ett nytt partnerskap tillsammans Awelin som är en digital marketing byrå. Målet med det här samarbetet är att öka Sjöstrand’s digitala närvaro samt skala upp den egna e-handelsaffären.  


Vi har också mycket spännande som händer inom produktutveckling och vi kommer under maj månad att lansera ett nytt Limited Edition kaffe tillsammans med en spännande samarbetspartner. Mer om den här lanseringen kommer att offentliggöras inom nästkommande veckor.  


Jag är otroligt stolt över den tillväxt vi hitintills lyckats skapa och jag är samtidigt ödmjuk inför den resa vi har framför oss. Vi har ett starkt team på plats och jag det ska bli riktigt kul att få leda Sjöstrand in i framtiden.  

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-26 08:43 CET.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Prenumerera

Dokument & länkar