Sjöstrand Coffee Int AB: Delårsrapport 3 2021: Kraftigt ökad omsättning (+168%)

Report this content

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET 2021

Totala intäkter uppgick till 6 442 TSEK (2 401 TSEK)

Rörelseresultatet uppgick till -404 TSEK (-471 TSEK)

Periodens resultat uppgick till -408 TSEK (-473 TSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser tredje halvåret 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET 2021

Totala intäkter uppgick till 24 TSEK (15 TSEK)

Rörelseresultatet uppgick till -494 TSEK (-402 TSEK)

Periodens resultat uppgick till -496 TSEK (-403 TSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser tredje halvåret 2020.

ANTALET AKTIER

Bolaget har, per 2020-09-31, totalt 25 228 998 stycken aktier varav 800 000 stycken av serie A och

24 428 998 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Årsrapport                            2022-02-15

Väsentliga händelser juli till september 2021

  • Under det tredje kvartalet 2021 så har Sjöstrand nått en kraftig tillväxt gentemot det tredje kvartalet 2020. Totalt uppgår kvartalets omsättning till 6,4 MSEK (2,4 MSEK Q3 2020) vilket är en omsättningsökning med 168% gentemot det tredje kvartalet 2020.
  • John Ekeberg tillträdde som ny VD från månadsskiftet augusti-september samtidigt som Cecilia Hjertzell avgick.
  • Under September signade bolaget ett distributörsavtal tillsammans med AQIPA som är en stor Europeisk distributör. Avtalet gäller Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Italien och Australien. Den gemensamma ambitionen är att nå en årlig försäljningsomsättning om €2 miljoner. Samarbetet är ett viktigt steg för att accelerera vår internationella expansion.   
  • Under september beslutade Cervera att utöka samarbetet tillsammans med Sjöstrand genom att ta in Sjöstrand’s produkter in i samtliga 70 butiker.

VD:s kommentarer

Vi på Sjöstrand har haft en fortsatt mycket stark tillväxt under det tredje kvartalet 2021.
Den totala omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6 441 633 kr, vilket är en omsättningsökning på 168% gentemot motsvarande period föregående år. Vi har en fortsatt stark efterfrågan både internationellt samt här i Skandinavien. Som en del av vår expansion i Europa har vi tecknat ett samarbetsavtal med Aqipa som från 1a oktober 2021 är vår exklusiva retail distributör på sex europeiska marknader (Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Italien) samt Australien. Det här är ett otroligt viktigt steg för oss då vi ser att vi tillsammans med Aqipa kan etablera oss mycket snabbare och effektivare på viktiga marknader genom deras lokala närvaro samt etablerade kontakter och viktiga butikskedjor. Aqipa har också över 30 års erfarenhet av att etablera och bygga varumärken internationellt och har bland annat jobbat med varumärken som Aarke, Thule och Marshall för att nämna några. Vårt fokus blir nu att investera i detta samarbetet för att maximera den fulla potentialen vi ser i partnerskapet.
Vinstmarginalen för de första 9 månaderna ligger på 37% (jan-sep). Anledningen till en något försämrad marginal från vår senaste rapport är att vi har haft ökade fraktkostnader under kvartalet. Viktigt att poängtera att vår vinstmarginal kan variera mellan kvartalen beroende på hur våra transporter faller ut under året. Från 1a september genomförde vi en prisökning på våra espressomaskiner, från 2995 SEK till 3495 SEK, som är ett ytterligare initiativ för att säkra våra marginaler och ge utrymme för vår fortsatta tillväxt.
 
Jag tog över som VD från 1a september och mitt fokus framåt kommer framförallt att vara att fortsätta vår internationella tillväxtresa tillsammans med våra samarbetspartners men också att utveckla vår egen e-handelskanal. Här har vi otroligt starka marginaler samt att vi äger relationen med våra konsumenter. Vi ser därför att det är viktigt för oss att fortsätta investera i den här kanalen framåt. Som en del i detta ser jag ett behov av att öka vår marknadsföringsnärvaro, både via sociala medier men också för att utveckla vårt display material för att lyfta Sjöstrand som varumärke i butiksmiljö. Vi har under den senaste tiden jobbat tillsammans med vår varumärkesbyrå för att utveckla en unik varumärkesidentitet och som ett nästa steg i detta arbete tittar vi just nu på en ny förpackningsdesign för samtliga produkter. Jag ser också att vi har en stor potential i att utveckla vårt kaffesortiment, både vårt befintliga sortiment men att också jobba med mer ”Limited Editions” och vi kommer t ex att släppa ett vinterkaffe nu lagom till jul vilket vi tror väldigt mycket på. Som tidigare nämnts så jobbar vi också på en prenumerationstjänst på kaffet vilket vi kommer att lansera under Q4. 
 
Jag är otroligt stolt över den tillväxten vi har skapat hitintills under 2021 och jag ser att vi har en stor potential till fortsatt tillväxt under Q4 samt 2022 och det ska bli otroligt spännande och kul att få leda detta arbete tillsammans med övriga teamet på Sjöstrand. 

Denna information är sådan information som Sjöstrand Coffee Int AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 13.00 CET.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar