Sjöstrand Coffee Int AB: omsättningsökning i September, 265% tillväxt för koncernen Sjöstrand Coffee

Report this content

Sjöstrand Coffee Int AB fortsätter att öka försäljningsmässigt och koncernen ökar 265% i omsättning gentemot September föregående år. Omsättningen uppgår till drygt 4,14 MSEK (1,13 MSEK september 2020) och resultatet landar på ca 0,132 MSEK (ca 0,005 MSEK September 2020).

(tkr) sep-21 sep-20 Ack 2021 Ack 2020
Koncern
Omsättning 4 143 1 135 17 529 6 503
Resultat 132 5 6 -1 245
Moderbolag
Omsättning 8 0 72 60
Resultat -240 -71 -1 443 -1 078

John Ekeberg

VD Sjöstrand Coffee

john.ekeberg@sjostrandcoffee.com

Prenumerera