Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand får order värd 1,5 MSEK från Home Brands

Report this content

Sjöstrand Coffee har fått en order värd 1,5 MSEK från sin samarbetspartner i norge, Home Brands. Orden består av espresso kapselmaskiner samt mjölkskummare och kommer att levereras under december månad.

”Det är otroligt kul att samarbetet tillsammans med Home Brands fortsätter att utvecklas positivt. Sjöstrand har fått en otroligt snabb tillväxt på den norska marknaden via Home Brands under 2021 och vi ser en stor potential för fortsatt tillväxt framåt”. Säger John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 10:29 CET.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Prenumerera

Dokument & länkar