Sjöstrand ingår partnerskap med Serbiens största kaffekedja Kafeterija&Love&Brands

Report this content

Sjöstrand har ingått ett samarbetsavtal med Kafeterija&Love&Brands, Serbiens största kaffekedja med ca 40 kaféer i Serbien samt egen webshop. Avtalet ger Kafeterija&Love&Brands exklusivitet att representera Sjöstrand Coffe Concept i Serbien.

I samband med att avtalet signerades lades en första order från Kafeterija&Love&Brands till ett värde av drygt 200.000 SEK. Varorna kommer att levereras under mars månad.

 

"Kafeterija&Love&Brands är ett ungt företag med ett fantastiskt fint varumärke. De fokuserar på kvalitetsprodukter och har snabbt lyckats bygga en stor och lojal kundbas. Vi är övertygade om att Kafeterija&Love&Brands kommer att bli en stark partner till oss i Serbien, som är en marknad med stor potential", säger John Ekeberg, Head of Sales på Sjöstrand Coffee Concept.

www.kafeterija.com

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-08 14:40 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar