Styrelsen avser att föreslå en kapitalanskaffning för vidareutveckling av verksamheten

Report this content

Sjöstrand Coffee har för avsikt att genomföra en kapitalanskaffning för att vidareutveckla verksamheten och den fortsatta produktutvecklingen. Styrelsen har för avsikt att presentera en plan innan innevarande kvartals utgång.

Motivet till kapitalanskaffningen är att vidareutveckla Bolagets koncept och produktlinje samt skapa tillväxt. Målet för 2018 är att omsätta 6 MSEK med ett break-even resultat.

Efter ett år av svag tillväxt och svårigheter i delar av vår produktion, har vi nu produktion och tillväxtmål som åter ska ge förtroende på kapitalmarknaden. 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770071

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand
 Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Denna information är sådan information som Sjöstrand Coffee Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar