Uppdatering om teckningsoptionsprogram

Report this content

Det teckningsoptionsprogram som antogs vid extra stämman 2021-01-11 har nu tecknats av samtliga teckningsberättigande. Samtliga deltagare i programmet tecknade 100% av sina tilldelade optioner.  

Fredrik Petersson

Styrelsens ordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

Prenumerera

Dokument & länkar