• news.cision.com/
  • Skandia/
  • 9 av 10 klarar boendekostnaderna vid arbetslöshet – stora skillnader mellan grupper

9 av 10 klarar boendekostnaderna vid arbetslöshet – stora skillnader mellan grupper

Report this content

Svenska hushåll anser sig vara väl rustade för att klara sina boendekostnader i händelse av arbetslöshet i kölvattnet av coronakrisen. Närmare nio av tio svenskar bedömer att de har råd att bo kvar om en av två förvärvsarbetande i hushållet blir arbetslösa. Bland ensamförsörjare och ensamhushåll skulle arbetslösheten slå hårdare – sju av tio bedömer att de har råd med nuvarande boende om man blir arbetslös. Skillnaderna är också stora beroende på om man äger eller hyr sin bostad.       

– Bostaden är en grundläggande trygghet och de flesta drar in på övriga utgifter innan man väljer att flytta. En del yrkesgrupper har utöver a-kassa också inkomstförsäkringar som minskar effekten av att förlora jobbet. Samtidigt ser vi att drygt 14 procent av ensamhushållen inte tror sig klara boendekostnaderna vid arbetslöshet. Det är en stor grupp människor som saknar marginaler för en händelse som är sannolik, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.  

Stora skillnader mellan de som äger och hyr sin bostad
Bland ensamförsörjare och ensamhushåll som äger sin bostad klarar närmare åtta av tio att bo kvar om de skulle bli arbetslösa. Bland de som hyr ser bilden dystrare ut. Nästan en av fyra uppger att de inte skulle klara sina boendekostnader vid arbetslöshet. Många vet heller inte om de skulle klara av sina boendekostnader om de blev arbetslösa.     

 – Hushåll med bara en inkomst är extra utsatta redan i utgångsläget och har små möjligheter att bygga upp ett buffertsparande som kan fungera som krockkudde vid arbetslöshet. Men går det att spara så är det ett bra skydd för att klara sina boendekostnader. Ett bra sätt att bygga upp ett buffertsparande är att utnyttja möjligheten att pausa sina amorteringar på eventuella bolån och sätta pengarna på ett konto för oförutsedda utgifter, säger Johanna Cerwall.

I de hushåll där två arbetar och äger bostaden klarar nio av tio av sina boendekostnader om en blir arbetslös. Bland dem som hyr sin bostad är det drygt åtta av tio.

– De som äger sin bostad kan oavsett civilstånd bo kvar i sina bostäder och det beror ofta på att de har större marginaler. De som äger sin bostad har i de flesta fall lån och bankernas kalkyler tar höjd för högre räntor och arbetslöshet när man beviljar lån. På så sätt skyddas de som tar bolån från att ta för stora risker, säger Johanna Cerwall.  

Dubbel arbetslöshet slår hårt
Drygt sex av tio av dem som äger sin bostad kan med säkerhet säga att de har råd att bo kvar om båda i hushållet skulle bli arbetslösa. Var tredje har inte råd eller vet inte om de har råd. För de som hyr uppger också sex av tio att de klarar sina boendekostnader.


Om undersökningen
Novus har genomfört 1900 intervjuer under perioden 17–26 april. Deltagarfrekvensen var 58 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. 

Hushåll med två som förvärvsarbetar

Skulle du/ni ha råd att bo kvar i din bostad om en av er (du eller sambo/partner) i hushållet blev arbetslös?

Tabell 1 Förvärvsarbetande med partner/sambo som förvärvsarbetar

Ja 88,7 %
Nej 3,9 %
Vet ej 7,4 %

Tabell 2 Förvärvsarbetande med partner/sambo som förvärvsarbetar

Äger bostaden Hyr bostaden
Ja 90,3 % Ja 82,2 %
Nej 2,9 % Nej 7,7 %
Vet ej 6,8 % Vet ej 10,0%

Skulle du/ni ha råd att bo kvar i din bostad om ni båda (du och sambo/partner) blev arbetslösa?

Tabell 3 ÄGER/HYR BOSTADEN - Förvärvsarbetande med partner/sambo som förvärvsarbetar och har råd att bo kvar om en blir arbetslös

Äger bostaden Hyr bostaden
Ja 64,5 % Ja 65,1 %
Nej 15,3% Nej 25,2 %
Vet ej 20,3 % Vet ej 9,6 %

Ensamhushåll och ensamförsörjare

Skulle du/ni ha råd att bo kvar i din bostad om du blev arbetslös?

Tabell 4 Förvärvsarbetande utan partner/sambo eller med partner/sambo som inte förvärvsarbetar

Ja 68,4 %
Nej 14,3 %
Vet ej 17,3 %

Skulle du/ni ha råd att bo kvar i din bostad om du blev arbetslös?

Tabell 5 ÄGER/HYR BOSTADEN - Förvärvsarbetande utan partner/sambo eller med partner/sambo som inte förvärvsarbetar

Äger bostaden Hyr bostaden
Ja 79,2 % Ja 52,9 %
Nej 7,5 % Nej 24, 6 %
Vet ej 13,4 % Vet ej 22,4 %

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.seOm Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media