Återbäringsräntan höjdes till 22 procent i oktober

Report this content

Som en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad (KKG) höjde Skandia återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital under oktober. Det innebär att Skandia fördelar 7 miljarder till kunderna. Det motsvarar en återbäringsränta på 22 procent i oktober. 

Den tillfälliga höjningen motsvarar en återbäringsränta om 22 procent under oktober för kapital inbetalt före den 26 oktober.

– Vi har uppnått en hög kollektiv konsolideringsgrad och har därför höjt återbäringsräntan tillfälligt. Den höga konsolideringsgraden har uppstått som en effekt av att vår kapitalförvaltning varit framgångsrik och gett god avkastning, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Vid utgången av september var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. Återbäringsräntan återgår efter den tillfälliga höjningen till 5 procent.

Om Kollektiv konsolideringsgrad
Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.seOm Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera