Förtroendekris för pensionssystemet

Report this content

Bara drygt två av tio har förtroende för det svenska pensionssystemet visar en Novus-undersökning som pensionsbolaget Skandia tagit fram. Den främsta anledningen till det låga förtroendet är politikernas brist på ansvar och att pensionen blir för låg i förhållande till hur mycket man jobbat.

– Att så få har förtroende hänger samman med att systemet helt enkeltlevererar låga pensioner för stora grupper. Det kommer också att gälla föröverskådlig framtid om inte politikerna gör något dramatiskt. Lägg därtill att politikerna tagit bort skatteavdraget för privat pensionssparande när det som bäst behövs för att höja den totala pensionen, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Undersökningen har också tittat på orsakerna bakom förtroendekrisen. Den främsta orsaken till att människor har lågt förtroende är att politikerna inte tar ansvar för att alla får en god pension (57 %).

– Priset för att politikerna har skapat ett statsfinansiellt hållbart pensionssystem är ett alarmerande lågt förtroende. Politikerna har tagit statsfinansiellt ansvar medan medborgarna samtidigt anser att de inte tar ansvar för en god pension, konstaterar Mattias Munter. 

Andra orsaker till förtroendekrisen för pensionssystemet är att pensionerna blir för låga i förhållanden till hur mycket man jobbat (51 %). Även höjningen av pensionsåldern är en tydlig orsak till det låga förtroendet (25 %). 

– En rimlig slutsats är att medborgarna inte tycker att pensionssystemet ger det man kan förvänta sig i relation till arbetsinsatsen under yrkeslivet. Vi har i tidigare undersökningar sett att medborgarna tycker att det är rimligt med 75-80 procent av sin slutlön i pension, men de flesta kan inte förvänta sig mer än 60-70 procent. De som saknar tjänstepension kan dock få så lite som 40 procent. Skillnaden mellan förväntan och faktiskt utfall skapar ett förtroendeproblem, säger Mattias Munter.

Tre saker som kan stärka förtroendet för pensionssystemet på sikt:

- Kvalitetssäkra fondutbudet och gör traditionell försäkring valbar i premiepensionssystemet. Det ger relevant valfrihet, utnyttjar långsiktigheten i pensionssparande bättre och leder till högre och tryggare premiepension för fler.

- Fokusera politiken på att få ned inträdesåldern på arbetsmarknaden bland annat genom ökad genomströmning på högre utbildningar. 

- Utforma ett klokt incitament för privat pensionssparande. Långsiktigt sparande bör premieras före kortsiktig skuldsättning som är dagens verklighet. 

För ytterligare information:
Mattias Munter, pensionsekonom, 0705-66 81 05
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
 
Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.sePrenumerera

Media

Media