Fyra av tio svenska ungdomar har utsatts för mobbning, kränkning, hot eller våld

Drygt fyra av tio svenska ungdomar mellan 15 och 24 år har utsatts för mobbning, kränkning, hot eller våld. Diskriminering är dubbelt så vanligt bland ungdomar med invandrarbakgrund som bland övriga. Det framgår av Ungdomsrapporten 2013 som Skandia publicerar idag. Rapporten visar även att fyra av tio ungdomar inte tror att samhället kommer ta hand om dem och att nära varannan tycker att de har ett för stort ansvar för sin egen framtid.

Ungdomsbarometern har på uppdrag av Skandia tagit fram Ungdomsrapporten 2013 med syftet att synliggöra hur dagens unga ser på tillvaron och sin framtid. Rapporten tar upp aspekter som självkänsla, social utsatthet, självförtroende och motionsvanor, familj, utbildning och synen på samhället och framtiden. Samtidigt som rapporten visar att svenska ungdomar överlag är nöjda med sin tillvaro, och att allt fler känner att de kan påverka sin framtid, visar den även att omkring 100 000 ungdomar mellan 15 och 24 år uppfattar tillvaron som meningslös. Bland resultaten framkommer tre viktiga orosmoln.

Orosmoln ett: utbrett näthat, mobbning, diskriminering och våld

Rapporten visar att nästan var fjärde invandrarungdom och var femte ung tjej har flera gånger upplevt sig diskriminerade. Drygt en av tio ungdomar har flera gånger utsatts för hot eller liknande på internet och lika många för våld. Den visar också ett tydligt samband mellan dåligt självförtroende och social utsatthet.

– Frågan är vad som händer med människor som känner sig utsatta redan i tidiga år. Vi vet genom vårt mångåriga socioekonomiska arbete att fler än 13 procent hamnar i utanförskap som psykisk ohälsa, sjukskrivning, arbetslöshet eller missbruk. Utanförskapets pris är 210 miljarder kronor per årskull. Att fånga upp tidiga varningssignaler är nödvändigt om vi inte ska betala ett dyrt pris framöver som gröper ur vår välfärd, säger Lena Hök, chef Corporate Responsibility Skandia.

Orosmoln två: en generation som vill att någon annan ska ta ansvar

I avsnitten om samhället och framtiden framkommer att 45 procent av Sveriges ungdomar tycker att de har för stort ansvar för sin egen framtid, och 42 procent tror inte att samhället kommer ta hand om dem. Däremot upplever inte mindre än nästan 40 procent av gymnasieungdomarna att de kan påverka samhället, vilket är avsevärt fler än för 20 år sedan.

– Det är glädjande att se att allt fler känner att de kan påverka. Samtidigt är det märkligt att hälften tycker att de har för stort ansvar för sin egen framtid. Vem har annars det ansvaret? Är det en söndercurlad generation vi har framför oss? Viktigast av allt är att vi måste rusta våra unga med självförtroende, så att de klarar av att fatta beslut och sitter i förarsätet i sitt eget liv, säger Lena Hök.

Orosmoln tre: elitsatsning fel metod för att få ungdomar att fortsätta idrotta

Rapporten visar att det finns ett samband mellan bra självförtroende och regelbunden träning. Den visar också vad som får ungdomar att idrotta. Hela åtta av tio unga idrottar för att må bra och sex av tio för att det är roligt. Enbart 6 procent gör det för att bli bäst i sin idrott.

– I grund och botten är det glädjande att ungdomar sportar framförallt för att må bra och ha roligt. Men kontrasten till verkligheten, där idrotten ofta blir alltmer prestationsinriktad ju äldre man blir, är skarp. Toppning och elitsatsning på barn är ett folkhälsoproblem om det leder till att många unga killar och tjejer lägger av. Att röra på sig är en del i en hälsosam livsstil och om den grunden läggs tidigt tjänar både individen och samhället på det långsiktigt, säger Lena Hök.

Fakta om Ungdomsrapporten:

Ungdomsrapporten baseras på en genomlysning av ungdomars attityder, värderingar och beteenden och syftar till att identifiera hur olika faktorer i ungdomars tillvaro hänger samman. Rapporten avser svenska ungdomar i åldrarna 15 – 24 år. Skandia och Ungdomsbarometern har gemensamt tagit fram rapporten baserat på Ungdomsbarometerns mångåriga studier. Resultatet i denna rapport kommer från Ungdomsbarometerns studier som genomförts under hösten 2009, 2010, 2011 samt 2012. Totalt har ca 10 000 respondenter deltagit i undersökningen varje år. Rapporten släpps i sin helhet den 1 juli i Almedalen.

Ungdomsrapporten 2013 bifogas i sin helhet via länken nedan.

För ytterligare information:
Lena Hök, chef Corporate Responsibility och Idéer för Livet, 08-463 74 60
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media