Höga samhällskostnader för unga som inte klarar skolan

En av tio elever i Sverige klarar inte gymnasiet. Den samlade samhällskostnaden för detta uppgår till över 53 miljarder kronor, enligt en rapport som Skandias stiftelse Idéer för livet publicerar i dag. I den moderna kunskapsekonomin, där avslutade gymnasiestudier närmast är ett minimikrav, utgör det ett dystert bevis på samhällets oförmåga att förbereda unga för framtiden.

Att unga inte klarar skolan är ett underskattat problem både mänskligt och ekonomiskt. Att som kommun inte ha råd med insatser är ett återkommande argument, men faktum är att det är dyrare att låta bli, säger Lena Hök, verksamhetschef för Stiftelsen Idéer för livet.

Rapporten är framtagen av Nima Sanandaji, teknologie doktor KTH och bygger på statistik från SCB och en beräkning på framtida samhällsförluster. Rapporten sammanställer kostnader både på nationell nivå och nedbrutet på samtliga 21 län i landet. 

Rapporten i korthet:
•    Genomförda gymnasiestudier är numera ett minimikrav för de flesta jobb.
•    1 av 10 elever klarar inte gymnasiet (ca 14 000 elever per årskull).
•    Samhällsförlusten för dessa elever uppgår till totalt ca 53 miljarder under den årskullens arbetsliv.
•    Hälften av förlusten drabbar enskilda och hälften drabbar det offentliga genom förlorade skatteintäkter.

Stiftelsen Idéer för livet jobbar med forskning och utveckling för preventiva insatser för hälsa och trygghet. Denna rapport är en del i att belysa problematiken att en så stor andel av svenska elever inte klarar gymnasiet varje år.

Rapporten utgår från försiktiga antaganden och statistik från SCB. Rapporten finns bifogad i sin helhetFör ytterligare information:
Lena Hök, verksamhetschef för Stiftelsen Idéer för livet, 08-463 74 60
Nima Sanandaji, +356 77050918

 


 

 
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se