Idéer för livet satsar på förskoleforskning

Report this content

Uppsala universitets Barn och BabyLab får 1,5 mkr för förskoleforskning. Syftet är att främja tvärgående kunskap om barns utveckling, effekten av olika pedagogiska metoder samt hur föräldrar på bästa sätt kan engageras i sina barns utveckling och lärande.

Forskningen kommer att fokusera på att utveckla verktyg som kan användas i en förskolemiljö för att mäta barns utveckling, kunskaper, attityder och förmågor. Man kommer även undersöka förskolepersonals kunskap och attityd till läroplanen samt kartlägga hur förskollärare inkluderar ämneskunskap i den vardagliga verksamheten. 

Forskningen kommer att bedrivas på institutionen för psykologi och institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Arbetet kommer att påbörjas 1 mars 2021 och slutsatserna förväntas kunna presenteras i december 2021.
 
–I förskoleåldern läggs grunden för barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Att ta del av en förskola med hög kvalitet ger barn goda förutsättningar för både skola och livet, något som möjliggör ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger professor Gustaf Gredebäck som kommer att leda arbetet vid Uppsala universitets Barn och BabyLab.
 
Genom att sammanställa och bearbeta forskning kring barns tidiga utveckling vill Skandias stiftelse Idéer för livet bidra till att skapa mer jämlika förutsättningar för hälsa och lärande, och på det sättet ge fler barn en bra start på livet.
 
–Genom att lägga en grund för etableringen av ett framtida Centrum för förskoleforskning vill vi bidra till ökad kunskap, som i sin tur kan leda att barn och unga blir starka och friska för sin egen skull, men också för hela samhällets skull. Denna forskning kan ta oss ett steg till i den riktningen, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

 

 

För ytterligare information:
Christina Wahlström +46 87883688
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet över generationer. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. I över 30 år har stiftelsen stöttat över 4 200 projekt. Läs mer på www.ideerforlivet.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media