Kommentar angående Finansinspektionens varning och sanktionsavgift mot Skandia

Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Skandia Liv en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor för bristande regelefterlevnad vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbehov. Bristerna är åtgärdade och Skandia Livs kunder har inte på något sätt varit utsatta för risk på grund av de brister FI påtalar.     

–Vi har tagit till oss av den kritik som Finansinspektionen riktat mot oss och vi tar detta på största allvar. Det är viktigt att påpeka att kunderna hela tiden varit trygga och inte utsatta för någon risk. Skandia är ett finansiellt starkt och välskött bolag som lever upp till sina framtida åtaganden mot våra kunder, Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.  

Skandia har tagit till sig av FI:s synpunkter när det gäller tolkning av regelverket och har under det fjärde kvartalet 2019 implementerat förändringar vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav relaterat till annullationer. Förändringarna har sammantaget inte haft någon betydande inverkan på Skandia Livs kapitalstyrka. Skandia är ett stabilt och tryggt bolag och har vid årsskiftet 2019 en kapitalkvot som uppgår till 465 procent. Det innebär att Skandia har nära fem gånger det kapital som regelverket kräver.

– Skandia har som ledstjärna att agera transparent i allt vi gör och har under hela processen agerat enligt detta och fört en dialog med FI. Vi har i årsredovisningarna från 2017 kommunicerat att FI granskat våra beräkningar. Styrelsen och ledningen har under processens gång nära följt frågan och den dialog som funnits med Finansinspektionen, säger Frans Lindelöw.    

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera