Lågt förtroende för det svenska pensionssystemet

Medborgarna har ett lågt förtroende för det svenska pensionssystemet visar en ny undersökning som Skandia låtit Novus genomföra.  Varannan har lågt förtroende för pensionssystemet generellt (50 procent) och nästan lika många (43 procent) har lågt förtroende för premiepensionssystemet. 

– Att en av välfärdens grundpelare har så lågt förtroende är oroväckande men samtidigt inte överraskande. Medvetenheten om att det framöver kommer att bli låga allmänna pensioner för framtidens pensionärer är naturligtvis en förklaring till det låga förtroendet. Sverige har skapat ett av världens mest hållbara pensionssystem men det är tyvärr inte detsamma som att alla får en statlig pension som man kan leva gott på. Med det sagt så borde fokus än mer riktas mot tjänstepensionerna som kommer att bli helt avgörande för ett bra liv som pensionär, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Endast 14 procent anger att de har ett högt förtroende för premiepensionssystemet och 13 procent för det svenska pensionssystemet generellt. Högst förtroende för premiepensionssystemet har personer mellan 30-39 år – 21 procent anger att de har mycket eller ganska högt förtroende. De mellan 50-59 år har i större utsträckning lägre förtroende för det svenska pensionssystemet generellt – 57 procent har ganska eller mycket lågt förtroende.

– Vad gäller det låga förtroendet för premiepensionssystemet kan det nog delvis förklaras med de omskrivna turerna med Falcon Funds och frågetecken för andra förvaltningstjänster. Samtidigt tror jag att många upplever att det är svårt att välja fonder själv, att man helt enkelt har fokus på annat eller helt enkelt skulle se ett system med färre valmöjligheter, säger Mattias Munter.

Om undersökningen

Vilket förtroende har du för premiepensionssystemet?

Mycket högt, 1 procent
Ganska högt, 13 procent       
Varken eller, 36 procent
Ganska lågt, 27 procent
Mycket lågt, 15, procent
Vet ej 7 procent 

Vilket förtroende har du för det svenska pensionssystemet generellt?

Mycket högt, 1 procent,
Ganska högt, 12 procent
Varken eller, 32 procent
Ganska lågt, 31 procent,
Mycket lågt, 19 procent
Vet ej, 4 procent

I undersökningen har frågor ställts till svensk allmänheten 30-65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt har 1 152 intervjuer genomförts.

För ytterligare information:
Mattias Munter, pensionsekonom, 0705-66 81 05
Pontus Haag, Informationsansvarig Skandia, 08-788 47 12
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera