Nattvandrare till Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen kommer nattvandrare från Stiftelsen nattvandring.nu att vandra i Visby och erbjuder intresserade politiker att delta i studiesyfte.Vera Dordevic från nattvandring.nu förklarar att syftet är att påvisa behovet av nattvandring för både politiker, opinionsbildare och befolkningen på Gotland. Förhoppningsvis kommer flertalet av dem att se nyttan och följer med ut och vandrar på kvällarna.

– Vi kommer självklart att synas kring Donners Plats, men framförallt kommer vi att vandra runt Stora torget och i de områden där ungdomar rör sig nattetid, säger Vera Dordevic. Vi kommer givetvis att delta på seminarier och dylikt under dagtid i syfte att påverka och öka politikernas intresse för det arbete som vi nattvandrare utför.

Mikael Petrovic, kommunikationschef på E.ON Sverige betonar nyttan med nattvandringen:

– Nattvandring.nu gör ett mycket viktigt arbete för våra ungdomar i hela Sverige, vilket vi på E.ON mer än gärna står bakom.

Trots att nattvandring.nu bildades för bara två år sedan är verksamheten redan en succé och har blivit landets största nattvandrarorganisation med tusentals frivilliga i 215 aktiva grupper runt om i Sverige. På Gotland är nattvandring.nu ännu inte etablerat men man hoppas att sommaraktiviteten ska locka intresserade att starta en grupp.

– Nattvandring.nu gör ett fantastiskt arbete och många anställda på Skandia är aktiva nattvandrare. Vi kommer givetvis att delta i nattvandringar under Almedalsveckan, säger Bertil Hult, VD på Skandia.

Nattvandringarna kommer att utgå varje kväll måndag till lördag kl 20.00 från Skandia Idéer för livets monter vid Studentkåren Rindi.

Ytterligare information lämnas av:
Vera Dordevic
Verksamhetschef och initiativtagare till nattvandring.nu
Tel: 0706-27 61 53

Om nattvandring.nu:
Stiftelsen nattvandring.nu bildades av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia 2008 - på initiativ av Vera Dordevic och Janne Lundholm, och man har idag 215 nattvandrargrupper i 16 län. Syfte med stiftelsen är att informera om nattvandring, motivera och/eller starta nattvandrargrupper där intresse finns lokalt, genom stöd, främjande och utvecklande arbete, samt vara ett stöd för de ideella krafterna som vill nattvandra. Läs mer på www.nattvandring.nu.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar