Nominera kandidater till Skandias fullmäktige

Report this content

Var med och påverka Skandias framtid genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktige. Alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater under nomineringsperioden som pågår fram till och med den 15 oktober.

– Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens och ledningens arbete, är en förutsättning för att Skandia ska fortsätta att vara ett framgångsrikt livbolag och ge maximal avkastning till kunderna som också är ägare. Historiskt har vi haft en mycket hög kvalitet på kandidaterna till fullmäktige och även i år hoppas jag att kunderna bidrar med intressanta nomineringar, säger Sverker Lundkvist, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige.

Egenskaper hos den kandidat som nomineras

För att komma ifråga måste den nominerade kandidaten vara myndig och kund i Skandias livbolag samt oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag.

Andra önskvärda egenskaper:

  • Kunskap och erfarenhet inom försäkringsmarknaden
  • Kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
  • God insikt i samhällsekonomi och om finansmarknaden, liksom förståelse för värdet av långsiktighet
  • Erfarenheter från styrelsearbete och ledningsarbete

Nomineringen kan ske på två sätt:

  • Via Skandias webbplats
  • Via telefon till kundservice 0771 – 27 17 00

Nästa steg i processen är röstningsperioden den 15 januari — 15 februari 2020. Då presenteras de kandidater som valts ut av valberedningen och kunderna röstar fram de sju personer som ska ingå i fullmäktige. Dessa tillträder efter bolagsstämman den 6 maj 2020.

För fullmäktigevalet 2020 kommer information om röstning att skickas ut digitalt. Genom Skandias webbplats kan kunder säkerställa att Skandia har deras mejladress och/eller mobilnummer.

Skandias fullmäktiges roll och sammansättning

Fullmäktige, som består av totalt 21 personer, utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Fullmäktige är Skandias högsta organ som tillsätter styrelsen och beslutar om ansvarsfrihet för densamma. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, det ekonomiska resultatet samt hur förvaltningen och försäljningen utvecklas. De sju fullmäktigeledamöter som varje år väljs av Skandias kunder, väljs för en treårsperiod och omval av en ledamot är möjligt.

Mer information om Skandias valberedning och fullmäktigeledamöter samt en presentation av redan invalda fullmäktigeledamöter finns på skandia.se.

För ytterligare information:

Sverker Lundkvist, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige, 070-994 46 03

Magdalena Wetterfors, ansvarig för Skandias fullmäktiges kansli, 076-130 28 58

Pressrum inklusive foton: https://www.skandia.se/press-media

Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera