Nu startar årets val till Skandias fullmäktige

Report this content

I dag inleds röstningen till Skandias fullmäktige. Skandia ägs av sina kunder. Fullmäktige, som väljs av kunderna, är bolagets högsta beslutande organ med uppgift att utse styrelse och fatta övriga ägarbeslut. Fram till den 15 februari 2021 har kunderna möjlighet att rösta fram sju ledamöter till Skandias fullmäktige.

Vid valet får Skandias kunder lägga sin röst på de kandidater de vill ska ingå i fullmäktige. Fullmäktige består av totalt 21 ledamöter och varje år är en tredjedel av platserna uppe för val.

Inför valet har kunderna haft möjlighet att nominera personer som de anser lämpliga att sitta i fullmäktige. En valberedning bestående av fem personer som representerar olika kundkategorier sammanställer valsedeln inför valet med utgångspunkt i uppdragets krav och de inkomna nomineringarna.

Valsedeln till årets val omfattar 14 kandidater som av valberedningen bedömts som väl lämpade för uppdraget och att få kundernas förtroende. Av dessa är två ledamöter vars mandatperiod går ut i samband med årets bolagsstämma den 6 maj samt tolv nya kandidater.

Valberedningen har strävat efter en sammansättning av kandidater som uppfyller höga krav på kompetens och möjliggör en bred erfarenhet i sitt uppdrag att representera kunderna.

Följande personer är kandidater till fullmäktige:

Lars O Anderson – Styrelseledamot och entreprenör

Dan Brännström – Oberoende rådgivare

Monica Caneman – Styrelseproffs

Göran Fjällborg – Rådgivare inom familjejuridik och företagsekonomi

Peter Forssman – Egenföretagare

Lena Larsson – CFO

Sara Lemke – Entreprenör

Andreas Mulde – Bolagsjurist

Håkan Nyberg – Vd

Sofie Schough – Kommunikationschef, omval

Hans G Svensson – Ordförande ProSkandia

Elisabeth Thand Ringqvist – Affärsängel och styrelseproffs

Ulf Troedsson – Vice ordförande Skandias fullmäktige och f.d. koncernchef, omval

Christer Wachtmeister – Entreprenör och styrelseproffs

Valberedningen har en särskild motivering som avser följande kandidater: Dan Brännström, Monica Caneman, Sofie Schough, Hans G Svensson och Ulf Troedsson. Ytterligare information om fullmäktigekandidaterna och valberedningens motivering finns på www.skandia.se/rosta.

Röstningsförfarandet

1,4 miljoner kunder i Skandiakoncernens moderbolag är röstberättigade och informeras om valet via digitala direktutskick och bredare kommunikation. Presentationer av kandidaterna finns på skandia.se/rosta där kunderna också kan rösta. Det går även att rösta via blankett eller via telefon. Notera att det inte går att rösta via ombud eller att överlåta sin röst.

För varje inskickad röst skänker Skandia 10 kronor till den verksamhet för barn och unga som bedrivs i Skandias stiftelse Idéer för livet.

För ytterligare information:

Agneta Wallmark, ordförande i Skandias valberedning till fullmäktigeval, 073-026 65 32

Magdalena Wetterfors, ansvarig för fullmäktiges kansli, 076-130 28 58

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera