Nu startar valet till Skandias fullmäktige

I dag inleds röstningen till Skandias högsta beslutande organ. Fram till den 15 februari har kunderna möjlighet att rösta fram sju ledamöter till Skandias fullmäktige. Fullmäktige utser Skandias styrelse och fattar alla ägarbeslut.

Nu startar det årliga valet där Skandias kunder får lägga sin röst på de kandidater de vill ska ingå i fullmäktige. Fullmäktige består av totalt 21 ledamöter som utses för en treårsperiod. På valsedeln återfinns samtliga sju ledamöter vars mandatperiod går ut i samband med bolagsstämman den 15 maj samt sju nya kandidater.

Valberedningen, som består av fem personer och representerar såväl företags- som privatkunder i Skandia, har granskat nomineringarna och tagit fram valsedeln. 

De 14 kandidaterna som valberedningen utsett är nominerade av kunder. Alla är väl lämpade att få kundernas förtroende att ingå i Skandias fullmäktige. Valberedningen har strävat efter en sammansättning som uppfyller höga krav på kompetens och som är representativ för kunderna.

För varje röst skänker Skandia 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för Livet. 

Följande personer är kandidater till fullmäktige:

Nyval:
Cecilia Ardström - styrelseproffs
Linus Flodin - vd
Anders Ramäng - advokat
Jan Rydenfelt - f.d. finansdirektör
Per Johansson - f.d. finansdirektör
Ann-Charlotte Klingberg - revisor
Sofie Schough – kommunikationschef

Omval:         
Marianne Dicander Alexandersson - styrelseproffs
Ebba Fåhraeus - styrelseproffs
Leif Hansson - ordförande ProSkandia
Therese Johansson - kundstrateg
Bo Källstrand - fullmäktiges ordförande
Eva Lindqvist - rådgivare/styrelseproffs
Ulf Troedsson – vd

Ytterligare information om fullmäktigekandidaterna samt korta videopresentationer finns på www.skandia.se/rosta

Fullmäktiges roll och sammansättning
Fullmäktige utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd.

Röstningsförfarandet
Samtliga 1,2 miljoner kunder i Skandiakoncernens moderbolag är röstberättigade och informeras om valet via ett utskick. Presentationen av kandidaterna finns på skandia.se/rosta där du också kan rösta. Det går även att rösta via blankett eller via telefon. Notera att det inte går att rösta via ombud eller att överlåta sin röst.

Bolagsstämma den 15 maj 
Det kundägda Skandias ordinarie bolagsstämma äger rum den 15 maj 2018 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Röstberättigade kunder har rätt att närvara på stämman, övriga är välkomna i mån av plats.

Mer information om Skandias kundinflytande finner du på skandia.se.

För ytterligare information:
Björn Wolrath, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige, 070-588 16 11
Magdalena Wetterfors, chef för Skandias fullmäktige kansli, 08-788 28 58

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag som har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år. Vi har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera