Ny AI-app för ungas psykiska hälsa lanseras under 2020

Report this content

Hälften av alla unga uppger ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Som ett nytt sätt att bekämpa psykisk ohälsa hos unga utvecklas nu AI-appen ”Här ligger jag…” av stiftelsen Den Andra Sidan och Skandias stiftelse Idéer för livet

 2018 tog Skandias stiftelse Idéer för livet fram rapporten om Ungas psykiska hälsa som visade att en av fem har mått psykiskt dåligt de senaste 6 månaderna och att mer än hälften av 15 till 24 åringar har mått dåligt någon gång i livet. 

Appen ”Här ligger jag...” är tänkt att förebygga psykisk ohälsa genom att ge unga en enkel möjlighet att ventilera sin oro innan den vuxit sig för stark och resulterar i allvarligare problem.

– Att inse att man inte är ensam om sina jobbiga tankar och känslor gör att trycket släpper, säger Amanda Romare på Den Andra Sidan, projektledare och initiativtagare till projektet.

För att kunna moderera appen dygnet runt ska en helt ny AI-teknik utvecklas som kommer att reducera behovet av mänsklig moderering med upp till 95 procent.

– AI-tekniken ger möjligheten att hålla plattformen trygg och att hjälpa unga som mår dåligt vidare till rätt hjälp direkt. Det medför en unik chans att nå dem just när de mår som sämst, säger Amanda Romare. 

Inom sjukvården har man inom flera områden börjat använda och utforska AI-teknik för att effektivisera. AI kommer att bli en viktig nyckel i arbetet, eftersom mänsklig moderering dygnet runt annars skulle bli en för hög kostnad. 

Den nationella lanseringen av appen ”Här ligger jag…” planeras till hösten 2020. Redan idag ligger en betaversion av appen uppe, som finansierats av Arvsfonden, Region Skåne och Skandias stiftelse Idéer för livet. Det är de fina resultaten från betaversionen som gör att Skandias stiftelse Idéer för livet nu går in med ytterligare finansiering av projektet.

– Den här appen behövs verkligen och vi ser att betaversionen används flitigt i den grupp som fått möjlighet att prova på. Dagens coronakris speglas i inläggen och vi ser att unga känner oro över framtiden och hur de skall klara skolan. AI och appen kan hjälpa unga som behöver prata och samtidigt
kan de vägledas till rätt professionell hjälp, säger Stina Liljekvist ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.


En forskargrupp på Malmö Universitet planerar även att göra en större forskningsstudie av appen med start i höst. 

Om Appen 
”Här ligger jag…” är en app som kopplar ihop unga över hela Sverige och ger dem möjligheten att uttrycka sina svåra tankar och känslor kring existentiella frågor, ångest, tvångstankar, stress eller prestationsångest. Appen lyfter också fram att många andra brottas med samma frågor. Att inse att man inte är ensam är en viktig nyckel för att bryta den negativa tankespiralen. ”Här ligger jag…” vill förebygga psykisk ohälsa genom att nå unga innan problemen vuxit sig för starka. Genom att förebygga psykisk ohälsa i tid kan personligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader undvikas.  

Kontakt:
Christina Wahlström
Ansvarig forskning, metoder och partners Idéer för livet
08-7883688
christina.wahlstrom@skandia.se 

Amanda Romare
Projektledare och producent stiftelsen Den Andra Sidan
073-0924143
amanda@denandrasidan.se     

Om Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.

Prenumerera