Ny rapport: Kvinnors deltidsarbete efter föräldraledigheten en pensionsfälla

Report this content

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är idag drygt 30 procent och sett till trenden kan det dröja ytterligare 80 år innan vi ser jämställda pensioner. Även om kvinnors och mäns inkomster har blivit mer jämställda över tid, visar en ny rapport från Skandia att familjebildning kan förklara en del av pensionsgapet. Kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än män efter föräldraledigheten och riskerar därmed att förlora tusentals kronor i pensionsinkomst. 

I rapporten ”Lika arbete – olika pension 2021” har Skandia studerat hur inkomstutvecklingen under karriären och därmed pensionen påverkas av att gå ner i arbetstid efter att ha skaffat barn. Den generella bilden är att kvinnor tappar i inkomst, befordras till chefer i mindre utsträckning och får högre sjukfrånvaro från arbetet efter att första barnet har fötts. Lägre löner och frånvaro på arbetsmarknaden leder till att kvinnors pensioner i snitt är lägre än männens. En kvinnlig gymnasielärare med ett barn som går ner till 85 procents arbetstid efter föräldraledigheten får till exempel 3 100 kronor mindre i pensionsinkomst per månad, jämfört med om hon skulle ha arbetat heltid.  

– Även små löneskillnader idag leder till stora pensionsskillnader imorgon. Det är konsekvensen av ett arbetsliv som inte är helt jämställt. Vi har en lång väg kvar för att sluta pensionsgapet mellan män och kvinnor, och att arbeta så mycket heltid som möjligt är grunden för att få en bra pension, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.    

Pensionsförlusten av att gå ner i arbetstid efter föräldraledighet 
Att gå ner i arbetstid för att ta hand om barn påverkar pensionen i stort sett likartat oavsett kön visar rapporten. Däremot är effekten i kronor räknat större för män, på grund av att de har något högre inkomst för de olika yrkena som har undersökts. Deltidsarbete är dock vanligast bland kvinnor. 3 av 10 kvinnor arbetar idag deltid, jämfört med 1 av 10 män. Den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete för kvinnor (förutom att inte lyckas få ett heltidsjobb) är vård av barn (1). Deltidsarbete leder till lägre inkomst, men ofta också en sämre löneutveckling fram till en återgång till heltidsarbete. 

För en kvinna med ett barn som går ner i arbetstid efter föräldraledigheten (85 procent arbetstid tills barnet är 8 år och därefter återgår till heltid) handlar det i genomsnitt om 3 000 kronor mindre i pensionsinkomst per månad jämfört med om hon skulle fortsätta jobba heltid efter föräldraledigheten. Om kvinnan istället går ner i arbetstid för att ta hand om två barn efter föräldraledigheten (75 procent arbetstid tills yngsta barnet är 8 år, sedan 90 procent tills yngsta barnet är 15 år) blir pensionsinkomsten i genomsnitt istället omkring 4 000 kronor mindre i månaden. För en man som på samma sätt går ner i arbetstid med två barn handlar det i genomsnitt om 4 400 kronor mindre i månaden. Mannen förlorar därmed cirka 400 kronor mer.  

– Deltidsarbete är idag tre gånger så vanligt hos kvinnor vilket gör att de också löper en större risk att gå i denna pensionsfälla. Att gå ner i arbetstid för att ta hand om barn handlar såklart om större värden än de strikt ekonomiska. Men om någon går ner i arbetstid för att bättre lösa familjens livspussel behöver föräldrarna ta snacket om hur den ekonomiska biten kan lösas, säger Mattias Munter.    

Extra sparande runt 1000-lappen som kompensation  
Genom att komplettera med ett privat pensionssparande från året då första barnet föds och fram till pensionen, kan den ekonomiska effekten av att deltidsjobb för att ta hand om barnen kompenseras. För en kvinna med ett barn behövs i genomsnitt ett extra pensionssparande på 800 kronor i månaden. Vid exemplet med två barn handlar det om drygt 1 000 kronor i månaden för kvinnan och knappt 200 kronor mer i månaden om det istället är en man med två barn som går ner i arbetstid. 

– För många kan det nog kännas tufft att behöva spara extra i samband med som ger en lägre inkomst. Det är därför klokt att prata om att den som fortsatt jobbar heltid kan kompensera sin partner för den pensionsförlust som deltidsarbete innebär. De som är gifta eller har registrerade partnerskap kan föra över sin premiepensionsrätt till den andra föräldern som har mindre inkomst. För sambos är alternativet bara ett extra pensionssparande, säger Mattias Munter.  

Skandias tips för jämställda pensioner: 

  1. Jobba så mycket heltid som möjligt.  
  2. I samband med familjebildning, börja med att prata med din partner om hur ni vill fördela föräldradagar och om någon av er eventuellt ska gå ner i arbetstid efter föräldraledighetsperioden. Diskutera i det sammanhanget hur era val kommer att påverka er ekonomi. Kanske behöver den ena partnern kompensera den andra genom sparande eller överföring av premiepensionsrätt. 
  3. Tjänstepension är extremt viktigt. Se till att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även under föräldraledighet.  
  4. Deltidsarbete efter föräldraledigheten påverkar pensionen olika mycket. Se över vilket tjänstepensionsavtal du har och prata med din arbetsgivare om hur mycket deltidsarbetet kan påverka din inkomst.  
  5. Spara privat till pensionen genom en kapitalförsäkring eller ett ISK.  

(1) https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man---lathund-om-jamstalldhet-2020/  

Om typfallen i rapporten: 
Fem olika typfall har jämförts för fem olika yrkesgrupper (gymnasielärare, sjuksköterska, arkitekt, läkare och jurist) födda 1990 som alla etablerade sig på arbetsmarknaden vid 28 års ålder och går i pension vid den förväntade riktåldern 69 år. I typfallen antas att första barnet föds vid 34 års ålder (2024) och andra barnet vid 36 års ålder (2026), i de typfall som har två barn. Beräkningarna fokuserar på hur mycket månatligt sparande som behövs efter att första barnet har fötts, för att få samma slutpension som om man hade arbetat heltid efter föräldraledigheten. Scenarierna är beräknade på SCB:s lönestatistik för 2021 med nationellt snitt för kvinnor och män.  

Scenarier som undersöks i rapporten: ​ 

  1. Kvinna som får ett barn och fortsätter arbeta heltid efter föräldraledigheten​ 
  2. Man som får ett barn och fortsätter arbeta heltid efter föräldraledigheten​ 
  3. Kvinna som går ner till 85 procent arbetstid tills barnet är 8 år​ 
  4. Kvinna som får två barn och går ner till 75 procent arbetstid tills yngsta barnet är 8 år​, sedan till 90 % tills yngsta barnet är 15 år 
  5. Man som får två barn och går ner till 75 procent arbetstid till yngsta barnet är 8 år, sedan till 90 % tills yngsta barnet är 15 år 

Läs hela rapporten här

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958,
elin.mattsson@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media