Ny rapport: Så här kan fler unga köpa sin första lägenhet

Report this content

För unga vuxna är det svårt att köpa en egen lägenhet med bolånetak, amortering och bankernas kalkylränta. I en ny rapport som släpps idag visar Skandia hur justeringar i amorteringskraven skulle ge fler unga i karriären möjlighet att köpa en egen första lägenhet. Det handlar om att sänka amorteringskraven för unga och sedan öka kraven succesivt med åldern, för att ge fler unga chansen att komma in på bostadsmarknaden.

I rapporten Amorteringstrappa – en lösning för unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden jämförs dagens situation för 25-åringar inom olika yrkeskategorier och deras möjlighet att köpa sin första lägenhet i Sveriges storstadsområden. I beräkningarna har dagens situation, där många unga betalar 3 procent i amortering, jämförts med beräkningar i form av en amorteringstrappa där amorteringskraven för de unga som köper sin första lägenhet sänks till 1 procent, oavsett belåningsgrad.   

Möjligheten med att förenkla amorteringsreglerna, underlättar ungas möjligheter att köpa bostad väsentligt. Beräkningarna visar att ingen av typfallen i rapporten, det vill säga 25-åringarna med fast anställning i fem yrkeskategorier, har råd att etablera sig på bostadsmarknaden i centrala Stockholm med rådande villkor. Inte ens genom att köpa en minilägenhet på 29 kvadratmeter. Detta blir istället möjligt för fyra av fem typfall med den amorteringstrappa som använts i räkneexemplen. 

– Att unga ska behöva betala som mest i amortering i en fas i livet där de har som lägst inkomst och som högst boendeutgifter är en paradox som behöver ses över. Med flexiblare amorteringskrav kan vi underlätta för våra unga att komma in på bostadsmarknaden och köpa en egen första lägenhet även i storstadsregioner, vilket våra beräkningar genom amorteringstrappan visar, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.    

En amorteringstrappa där unga amorterar mindre och att amorteringstakten sedan ökar senare i livet, skulle ge bättre möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden. För personer upp till 35 år som köper sin första bostad gäller 1 procent amortering, och för 36–40-åringar 1,5 procent amortering, givet att det rör sig om personer som investerat i sin första lägenhet. För personer äldre än 40 år och de som redan äger en tidigare bostad gäller samma regler som idag. 

– Som kraven är utformade idag slår de särskilt hårt mot våra unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från bostadsmarknaden, eller att de får orimligt höga boendekostnader. En amorteringstrappa förflyttar amorteringsbördan från unga år, då inkomsterna är som lägst, till senare i livet då inkomsterna generellt är högre och privatekonomin är i större balans, säger Johanna Cerwall.  

En privatanställd arbetare som är 25 år har till exempel idag inte råd med en minilägenhet på 29 kvadratmeter i Stockholms stad. Däremot har personen råd att köpa en sådan lägenhet med en amorteringstrappa. Om samma person skulle köpa sin första lägenhet i Göteborg finns möjligheten idag att köpa en minilägenhet, men med amorteringstrappan har personen istället råd att köpa en normalstor lägenhet på 41 kvadratmeter. Malmö som har lägre bostadspriser ger personen redan idag möjlighet att till och med köpa en rymlig lägenhet på 54 kvadratmeter. 

– Förutom att en amorteringstrappa sänker tröskeln för många unga att etablera sig på bostadsmarknaden i attraktiva storstäder, kan de även ha råd med fler kvadratmeter. Dessutom ger det dem möjligheten att i till exempel Malmö där bostadspriserna är lägre, att även få lite lägre löpande kostnader för lägenheten, säger Johanna Cerwall. 

Antal kvadratmeter som en 25-åring har råd att köpa 
Yrkeskategori  Amortering: 
Rådande villkor 3 % 
Amortering: 
Amorteringstrappa 1 % 
(Antal fler kvm att kunna köpa med amorteringstrappa) 
Lägenhet att kunna köpa med rådande villkor  Lägenhet att kunna köpa med amorteringstrappa 
Stockholm 
Kommunalt anställd  21  28 (+ 7 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har inte råd med minilägenhet 
Statligt anställd  24  31 (+7 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Anställd landsting/region  25  32 (+7 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Privatanställd arbetare  23  30 (+ 7 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Privatanställd tjänsteman  29  37 (+8 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Stockholms län 
Kommunalt anställd  26  34 (+8 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Statligt anställd  30  38 (+8 kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Anställd landsting/region  30  39 (+9 kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med normalstor lägenhet 
Privatanställd arbetare  28  36 (+ 8 kvm)  Har inte råd med minilägenhet  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Privatanställd tjänsteman  35  45 (+ 10 kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med normalstor lägenhet 
Göteborg 
Kommunalt anställd  30  38 (+8 kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor 
Statligt anställd  34  43 (+9 kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med normalstor lägenhet 
Anställd landsting/region  35  44 (+ 9kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med normalstor lägenhet 
Privatanställd arbetare  32  41 (+ 9 kvm)  Har råd med minilägenhet, men inte normalstor  Har råd med normalstor lägenhet 
Privatanställd tjänsteman  40  51 (+ 11 kvm)  Har råd med normalstor lägenhet  Har råd med normalstor lägenhet 
Malmö 
Kommunalt anställd  50  62 (+12 kvm)  Har råd med normalstor lägenhet  Har råd med normalstor lägenhet 
Statligt anställd  56  70 (+14 kvm)  Har råd med normalstor lägenhet  Har råd med normalstor lägenhet 
Anställd landsting/region  58  72 (+14 kvm)  Har råd med normalstor lägenhet  Har råd med normalstor lägenhet 
Privatanställd arbetare  54  67 (+13 kvm)  Har råd med normalstor lägenhet  Har råd med normalstor lägenhet 
Privatanställd tjänsteman  66  83 (+17 kvm)  Har råd med normalstor lägenhet  Har råd med normalstor lägenhet 

Om typfallen i rapporten: 
Fem olika typfall har studerats för 25-åringar som jobbar inom fem olika sektorer och deras möjlighet att köpa en första lägenhet i fyra geografiska storstadsområden: Stockholm, Göteborg, Malmö och Stockholms län. ​I beräkningarna har rådande villkor med en typisk amortering för unga på 3 procent jämförts med en amorteringstrappa där amorteringen för typfallen har sänkts till 1 procent (denna nivå gäller för personer upp till 35 år) för att underlätta för unga att köpa en första bostad. Samtliga typfall antas ha kreditkort med 25 000 kronor i blancolån utan amortering, och vid sidan av detta inga övriga lån. Samtliga är singelhushåll. 
 
Scenarier som undersöks i rapporten: 

  1. Dagens amorteringskrav kvarstår (3 % amortering) 
  2. En amorteringstrappa för unga som köper sin första egna bostad (1 % amortering) 

Definition av olika lägenhetsstorlekar: 

Minilägenhet: 29 kvadratmeter 
Normalstor lägenhet: 39 kvadratmeter 
Rymlig lägenhet: 53 kvadratmeter 

Läs hela rapporten här

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958, 
elin.mattsson@skandia.se 

 

 

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 750 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media