Nytt datorspel ska ge unga bättre psykisk hälsa

Report this content
Elever i låg- och mellanstadiet i Skederids skola i Norrtälje kommer att vara först ut att testa Triumf – ett nytt datorspel som ska få barn och unga att lära sig om hälsosamma levnadsvanor och i förlängningen främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Utvecklingen av spelet görs av Uppsala universitet och en pilotstudie finansierad av Skandias stiftelse av Idéer för livet 
I höst kommer de första barnen att få testa spelet som ska få dem att träna upp hur man identifierar känslor och möter utmaningar – viktiga förmågor för att undvika psykiska problem, men också för att nå sina mål och fungera i sociala sammanhang.
–Spelet är unikt i att det utvecklar färdigheter att hantera stress och reglera känslor. Det gör att barnet lättare kan koncentrera sin energi mot ett mål och stå emot impulser. Exempelvis att barnet gör färdigt läxorna fast man vill ut till kompisarna eller att man inte slår till kamraten utan löser konflikten på ett annat sätt, säger Anna Sarkadi, professor vid forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet.
Uppsala universitet har tilldelats 1,6 miljoner kronor i forskningsbidrag för att vidareutveckla den forskningsbaserade Triumf-plattformen, ursprungligen utvecklad av psykologer och speldesigners i Estland. Forskningen syftar till att testa och anpassa Triumf, som på sikt skulle kunna implementeras som en gratistjänst i Sverige. Målet är ge stöd till barn genom spel - ett optimalt verktyg för att fånga barns uppmärksamhet idag. I uppdraget ingår att ta fram en pilot av spelet för svenska förhållanden och presentera slutsatser i mitten av 2022.
Forskning visar att förmåga att hantera känslor och göra ett medvetet val minskar risken för psykiska hälsoproblem och gynnar tillfrisknandet när väl symtom uppstått. Samma kompetenser bidrar till goda kamratrelationer och bättre studieresultat. 
–Med digital spelteknik hoppas vi kunna leverera jämlikt och evidensbaserat psykosocialt beteendestöd för att förbättra barnens psykiska hälsa och välbefinnande och förebygga ohälsa, för det vet vi är väldigt lönsamt på längre sikt, säger Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid forskargruppen CHAP, Uppsala universitet.
Målgruppen för spelet är barn mellan 7-14 år vilket är en formativ period i livet då man är öppen för beteendeförändringar.
–Psykisk ohälsa, som utagerande problem, depression och ångest, är vanligt bland barn och unga. Kan vi hitta fler effektiva digitala verktyg så kan vi enklare nå många människor med evidensbaserat psykologiskt stöd av hög kvalitet. Genom att använda spel kan hjälpen förhoppningsvis kännas attraktivt för användarna, säger Stina Liljekvist, Ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.
 

För ytterligare information:
Markus Sjöqvist, presskontakt, 070-566 01 38, markus.sjoqvist@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet över generationer. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. I över 30 år har stiftelsen stöttat över 4 200 projekt. Läs mer på www.ideerforlivet.se 

Prenumerera