Örjan Ekblom ny styrelseledamot i Skandias stiftelse Idéer för livet

Örjan Ekblom, docent och doktor i fysiologi vid GIH är ny styrelseledamot i Skandias stiftelse Idéer för Livet. Ekbloms forskning fokuserar på fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande. Idéer för livet fokuserar på forskningsstöd och projekt inom trygghet och hälsa.

– Idéer för livet har under en längre period samarbetat med Örjan Ekblom om forskning kring fysisk aktivitet och det är med glädje jag kan meddela att vi knyter hans kompetens till styrelsen. Stiftelsen bedriver ett arbete runt fysisk aktivitet och vad det kan göra för att förebygga psykisk ohälsa. Vi får nu en styrelseledamot med gedigen forskningskompetens på området, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

Ekblom forskar om hur fysisk aktivitet, stillasittande och kondition kan påverka en människas fysiska och mentala hälsa. Han har i flertalet studier undersökt hur fysisk aktivitet kan användas som sjukdomsbehandling och förebyggande behandling för att undvika ohälsa.

– Det var med stor glädje jag tackade ja till styrelseuppdraget. Idéer för livet stöttar viktig forskning för att motverka ungas psykiska ohälsa och min kompetensprofil kommer att kunna bidra till att stärka det arbetet ytterligare. Jag har genom vårt samarbete på nära håll sett vilket gediget arbete som bedrivs och det ska bli oerhört roligt att bli en del av stiftelsens arbete, säger Örjan Ekblom.

För ytterligare information:
Örjan Ekblom
Docent och doktor i fysiologi, GIH
072-510 48 59

Stina Liljekvist
Ordförande Idéer för livet
08-788 40 56

Om Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.

Prenumerera