Polischefen Christoffer Bohman tar plats i Idéer för livets styrelse

Report this content

Sollentunapolisens lokalområdeschef Christoffer Bohman har blivit invald i styrelsen för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Idéer för livet har sedan grundandet 1987 arbetat för ökad trygghet för barn och unga - och mot den typ av utanförskap som leder till ungdomskriminalitet och social oro. Samhället står inför stora utmaningar och stiftelsen vill bidra till den förändring som behöver ske.
–Mycket av debatten handlar om straffskalor och mer insatser från staten. Än viktigare är det att vi pratar om hur vi tillsammans bygger ett samhälle som förebygger brott och där barn och unga kan känna trygghet. Christoffer Bohmans erfarenheter och insikter blir värdefulla för Idéer för livet så vi riktar våra insatser rätt och gör skillnad, säger Stina Liljekvist, Ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet. 
 
–De som skjuter och begår brott idag har alla varit barn. Ofta har samhället i form av lärare, kuratorer och socialarbetare sett att dessa barn varit på fel bana under lång tid. Varje barn som kan fångas upp tidigt är en vinst för samhället och en räddning för individen, säger Christoffer Bohman.
 
–Förebyggande insatser måste sättas in tidigt. Vi behöver konkreta lösningar som ger effekt på både kort och lång sikt. Genom stiftelsens samverkan med akademin utvärderas insatser och beräkningsverktyg görs tillgängliga för att belysa tidiga insatsers värde och effekt. Det kan handla om föräldrastöd, insatser för att klara skolan eller att ha en meningsfull fritid som kan innebär att ett barn får valmöjligheter och framtidstro, säger Stina Liljekvist.
Idéer för livet utvecklar metoder som stärker såväl lokalsamhällen som enskilda individer. Stiftelsen verkar som en katalysator mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi för system- och beteendeförändring. Med en god dialog mellan olika samhällsaktörer är det möjligt att tidigare förutse samhällsutmaningar och ta fram fler och effektivare förebyggande lösningar på detta. 
 
–Idéer för livet är en viktig faktor för att jobba med förebyggande insatser för ökad trygghet hos unga. Vi behöver jobba tillsammans - civilsamhället, offentlig sektor och föreningsliv - med gemensam agenda för att vända den utveckling vi ser på många platser i samhället. Det var med glädje jag tackade ja till uppdraget, med mina erfarenheter hoppas jag kunna bidra till styrelsens arbete för positiv samhällsförändring, säger Christoffer Bohman.

För ytterligare information:
Markus Sjöqvist, presskontakt, 070-566 01 38, markus.sjoqvist@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet över generationer. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. I över 30 år har stiftelsen stöttat över 4 200 projekt. Läs mer på www.ideerforlivet.se 

Prenumerera

Media

Media