Så väljer spararna fonder i premiepensionen

Report this content

Miljoner svenskar går nu igenom sina orange kuvert och pensionsbolaget Skandia har med hjälp av Novus kartlagt vilka faktorer som avgör svenskarnas fondval. Den främsta faktorn är enligt undersökningen fondernas avgiftsnivå följt av risknivå och historisk avkastning. Hållbarhet är fortsatt relativt lågt rankat.   

18 procent av svenskarna går på avgiftsnivån där de väljer fond för att uppnå bästa möjliga avkastning. Risknivån är en annan faktor som svenskarna fäster stor vikt vid: 15 procent anser att det är den viktigaste parametern. 13 procent anger att historisk avkastning fäller avgörandet vid fondvalet.

–  Det är klokt att titta på både risknivå och avgifter men vad som är lämplig risk är inte alltid lätt att avgöra. Man måste titta på risknivån utifrån sin ekonomiska situation, ålder och syfte med sparandet. Med högre risk kommer också möjligheten till bättre avkastning på lång sikt. Historisk avkastning är ofta en olämplig parameter eftersom backspegeln egentligen inte säger något alls om framtiden. En fond som gått upp enormt mycket kan i själva verket tyda på att du ska vara försiktig, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.      

Hållbarhet är fortfarande något som inte kvalar in på topp tre som avgörande faktor. 8 procent anger hållbarhet som viktigt för val av fond. Det är dock en signifikant uppgång från tidigare år då endast 5 procent angav detta som avgörande för val av fond.

– Givet att 2019 varit ett år som verkligen satt klimat och hållbarhet i centrum förvånar det att spararna inte lägger mer vikt vid frågan. Vi ser visserligen en uppgång, men det är från låga nivåer och jag hade förväntat mig att vi skulle se ett tydligare avtryck. Samtidigt förväntar sig nog många sparare att alla fonder har ett grundläggande hållbarhetsfokus och att det inte är något man ska behöva leta aktivt efter, säger Mattias Munter.    

Tips: så väljer du fond

Fundera över hur aktiv du vill vara. Ju mer aktiv du kan tänka dig att vara, desto smalare kan du placera. Du kan välja upp till fem fonder och på så sätt sprida riskerna geografiskt och mellan olika branscher. Vill du inte vara aktiv alls – välj bredare fonder; globala aktiefonder eller offensiva blandfonder
 

Hitta rätt risknivå 
Har du långt kvar till pensionen, tio år eller mer, kan du välja aktiefonder för din premiepension eftersom det ger bättre möjlighet till avkastning över tid. Ju längre ifrån pension desto högre risk kan du ta. Börjar du däremot att närma dig pension kan det vara läge att dra ner på risken och välja till exempel en blandfond som inte bara investerar i aktier utan även i räntebärande tillgångar. 


Tumregel för risk 
En tumregel att utgå ifrån när du har mindre än tio år kvar till pension är att ha motsvarande din ålder i räntor och därifrån välja om du vill ta högre eller lägre risk än så. Kom ihåg att premiepensionen bara är en del av den allmänna pensionen vilket talar för att du kan välja lite högre risk här än för exempelvis tjänstepensionen. 

Avgiften är inte allt  
Avgiften är viktig men det är avkastningen som i slutändan spelar störst roll för din pension. Inom premiepensionen är rabatterna stora och du kan hitta många kvalitetsfonder till lägre kostnad än om du sparar privat. 

Hela undersökningen finns bifogat.

Om undersökningen
Undersökningen omfattar den svenska allmänheten 18–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Delmålgrupp 30–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Undersökningen har genomförts 14–20 januari 2020 med 1070 intervjuer. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För ytterligare information:
Mattias Munter, pensionsekonom, 0705-66 81 05
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
 
Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera