Sex av tio tror på sjunkande bostadspriser till följd av coronakrisen

Report this content

Skandia har med hjälp av Novus undersökt hur svenskarna tror att bostadspriserna kommer att utvecklas till följd av coronakrisen. De negativa stämningarna dominerar marknadssynen. Drygt sex av tio tror att priserna kommer att gå ner och en av sex tror att priserna kommer att ligga still.    

– Att vi ser en pessimism kring prisutvecklingen är väntat och vi har redan sett tecken på fallande priser. Att människor inte är mer pessimistiska är överraskande. Hur mycket priserna faller beror i stor utsträckning på hur djup och utdragen lågkonjunkturen blir. Det finns en betydande psykologisk effekt och tror många på fallande priser så kan det bli självuppfyllande, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank. 

Andelen som tror på stigande priser är försvinnande liten och utgör knappt fyra procent. Samtidigt befinner sig marknaden i ett läge med låga räntor som kommer att bestå under lång tid framöver. Tillsammans med den underliggande bostadsbristen innebär det ett visst skydd mot stora prisfall.  

– Stora prisnedgångar är naturligtvis inte bra för samhällsekonomisk stabilitet och därför vore det bra om prisnedgångarna inte blir alltför kraftiga. Dessutom riskerar stora nedgångar att låsa in bostadsägare då de inte kan sälja eller till ett pris som inte täcker skulden, vilket vi såg under nittiotalskrisen. Däremot kan unga som ska ta sig in på bostadsmarknaden dra fördel av sjunkande priser för att få råd med sin första lägenhet, säger Johanna Cerwall.   

Hur tror du coronakrisen kommer att påverka bostadsmarknaden? 

Priserna kommer att gå ner  61,6 procent  
Det blir ingen skillnad   16,7 procent  
Priserna kommer att öka  3,7 procent  
Vet ej  17,9 procent  

Om undersökningen 
Novus har genomfört 1900 intervjuer under perioden 17–26 april. Deltagarfrekvensen var 58 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. 

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef 08-788 47 12


 

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media