Skandia Award till forskning om pandemieffekter på fastighetsmarknaden

Report this content

Det är sjunde året i rad som Thulestiftelsen delar ut det prestigefyllda priset för att lyfta forskning på området långsiktigt sparande. I år går Skandia Award till belgaren Stijn van Nieuwerburgh, professor vid Columbia University. Hans forskning rör främst fastighetsmarknaden, prissättning av finansiella tillgångar och makroekonomi och han prisas för sina insatser kopplade till området bank, försäkring och finansiella tjänster.

–Det gläder mig att forskningen kring fastigheter, som är ett så oerhört centralt tillgångsslag för ekonomin och samhället, uppmärksammas på det här sättet; det ger oss ytterligare en plattform för diskussion, säger professor Stijn van Nieuwerburgh.

I sin senaste rapport “Flattening the Curve: Pandemic-Induced Revaluation of Urban Real Estate“ har Stijn tillsammans med sina forskarkollegor studerat hur nya flyttmönster under coronapandemin slagit mot fastighetspriserna i 30 amerikanska storstadsregioner. Utflyttningen från stadskärnorna till villaförorterna utanför staden pressade innerstadspriserna samtidigt som villapriserna drevs upp i ytterstaden. Van Nieuwerburgh spår en viss återgång efter pandemin, men att bostadspriserna i citykärnan kanske inte kommer att nå tillbaka till sina tidigare höga nivåer.

Forskningen visar att möjligheten att arbeta hemifrån varit den enskilt största drivkraften till att flytta ut till villaförorten. Med ny teknik kan arbetet utföras hemifrån samtidigt som effektivitetsvinster uppstår när arbetstagaren slipper pendlingstiden. Hemarbetet kan dock innebära stora problem för kontorsmarknaden och handeln i city som kommer att tappa kundunderlag.

–Direktägda fastigheter, bostadsobligationer och fastighetsaktier utgör tillsammans en stor del av svenskarnas pensionssparande. Därför är van Nieuwerburghs forskning och hans tidiga perspektiv på pandemins effekter på fastighetsmarknaden högst relevanta att uppmärksamma kopplat till långsiktigt sparande, säger Mattias Munter, Skandias pensionsekonom och ansvarig för samhällskontakter.

Om priset
För att nå ökad kunskap om hur ett långsiktigt sparande kan bidra till ett hållbart samhälle stöttar Thulestiftelsen forskning om långsiktigt sparande. Stödet sker genom doktorand- och forskarstipendier samt forskarpris till framstående forskare, men även till en del genom uppsatspriser. Thulestiftelsen bildades 2011 för att möjliggöra Skandia Livs köp av Skandia AB. Ombildningen till den nya, ömsesidiga, Skandiakoncernen slutfördes 2014. Första stipendiet delades ut 2015. 

Tidigare pristagare

  • Ralph Koijen, London Business School, Storbritannien. (2015) 
  • Joshua Rauh, Stanford University, USA. (2016) 
  • Annamaria Lusardi, George Washington University School of Business, USA. (2017) 
  • Lasse Heje Pedersen, Copenhagen Business School, Danmark. (2018) 
  • Brigitte C. Madrian, Brigham Young University, USA. (2019)  
  • Annette Vissing-Jorgensen, USA, Haas School of Business vid Berkeley-universitetet (2020)
     

För ytterligare information:
Markus Sjöqvist, presskontakt, 070-566 01 38, markus.sjoqvist@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera