Skandia effektiviserar den svenska bolagsstrukturen

Report this content

Skandia effektiviserar den svenska bolagsstrukturen Skandia har under senare år utvecklats från ett försäkringsbolag med tyngdpunkten i skadeförsäkring till vad det är idag, ett fokuserat sparbolag. Skandias kärnverksamhet består av fondförsäkring och andra fondprodukter. Som en naturlig utveckling har beslut fattats om att försäkringsbeståndet i SkandiaLink Livförsäkringsaktiebolag skall överlåtas till Försäkringsaktiebolaget Skandia. Därmed kommer moderbolaget åter att vara rörelsedrivande med samma verksamhetsinriktning som koncernen i övrigt. På Försäkringsaktiebolaget Skandias ordinarie bolagsstämma i april 2002 beslutades om en ändring av bolagets bolagsordning så att direkt och indirekt försäkring får meddelas - vid sidan av olycksfalls- och sjukförsäkring - i samtliga livförsäkringsklasser, inklusive fondförsäkring. För försäkringstagarna har förändringen ingen betydelse i sak utan innebär endast att försäkringstagarna i SkandiaLink Livförsäkringsaktiebolag får Försäkringsaktiebolaget Skandia som ny försäkringsgivare. Fondförsäkringsverksamheten kommer att bedrivas under varumärket SkandiaLink som en självständig enhet inom moderbolaget med samma ledning och strategiska inriktning som tidigare. Beståndsöverlåtelsen kräver sedvanliga myndighetstillstånd. Eventuella frågor Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Gunilla Svensson, Pressekreterare, telefon 08-788 4297 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00820/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar