Skandia helår 2018: Stabil avkastning och 30 miljarder till kunderna, trots turbulent år

Avkastningen i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 2,6 procent under 2018. Det främsta bidraget kom från innehaven i private equity som uppvisade stora uppgångar under året. Återbäringen till kunderna blev 30 miljarder, motsvarande 8,4 procent under 2018.

– 2018 blev ett mycket turbulent år på de finansiella marknaderna, särskilt under det fjärde kvartalet som innehöll stora börsnedgångar. Tack vare bredden i vår portfölj kunde vi ändå skapa god avkastning för våra sparare. Våra innehav i private equity, som utgör en tiondel av portföljen, steg med hela 26,4 procent under året och gav ett rejält bidrag till totalavkastningen. Även våra investeringar i infrastruktur och fastigheter utvecklades mycket väl och steg med 17,3 procent respektive 9,3 procent, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw.

Nedgångarna på världens börser under 2018 medförde att aktieinnehaven påverkade avkastningen negativt. Den negativa effekten dämpades dock av att Skandia under hösten beslutade att minska andelen aktier i portföljen.

– Vi är nöjda med att kunna leverera en avkastning på 2,6 procent trots ett utmanande år med relativt hög volatilitet på marknaden. Vi har även en förväntan om fortsatt osäkerhet på marknaden under 2019, men bedömer att vår livportfölj är väl diversifierad och rustad för fortsatt volatilitet, säger Frans Lindelöw.

Nyförsäljningen ökar med 6 procent

Skandias nyförsäljning av sparförsäkring ökade under året med 6 procent jämfört med helåret 2017. För det fjärde kvartalet ökade nyförsäljningen av sparförsäkring med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Trots oron på de finansiella marknaderna har livbolaget levererat starka nyckeltal och en god återbäringsränta, samtidigt som både liv- och fondförsäkringsbolaget fått höga betyg i externa förmedlares ranking. Ökningen kommer främst från nyförsäljning av tjänstepensioner med traditionell förvaltning.

Nyförsäljningen till privatmarknaden minskade under första halvåret, delvis till följd av premietaket för traditionell förvaltad kapitalförsäkring. Premietaket infördes under andra kvartalet 2017, men medförde effekter först från tredje kvartalet. Från och med januari 2019 har premietaket tagits bort. Vidare bidrar fortsatt avvecklingen av strukturerade produkter till en dämpad nyförsäljning av depåförsäkring. Under det andra halvåret är nyförsäljning till privatmarknaden högre än motsvarande period föregående år.

Nyckeltal för Skandia, helår 2018 (motsvarande period 2017 inom parantes): 

  •  Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 2,6 (6,6) procent under 2018. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,2 procent.
  •  Under 2018 har kunderna fått 30 (22) miljarder kronor tillfört sitt försäkringskapital* i form av återbäring.
  •  Koncernens förvaltade kapital uppgick till 647 (653) miljarder kronor. Livbolagets totala förvaltade kapital stod för 447 (436) miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 147 (162) miljarder kronor.
  •  Koncernens bolånevolym uppgick till 59,9 (57,6) miljarder kronor.
  •  Solvensgraden uppgick till 170 procent jämfört med 173 procent för 2017 och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 105 procent jämfört med 111 procent för 2017.
  •  Inbetalda premier uppgick till 44 051 (42 893) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 26 337 (24 271) miljoner kronor.
  •  Nyförsäljning av sparförsäkring på den svenska marknaden uppgick till 5 446 (5 145) miljoner kronor, varav nyförsäljning av traditionellt förvaltad försäkring i Sverige stod för 3 788 (3 418) miljoner kronor och nyförsäljning av fond- och depåförsäkring för 1 658 (1 726) miljoner kronor.

* Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan både öka och minska över tiden.

Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum.

Förklaringar av facktermer
Solvensgraden är ett mått på ett bolags förmåga att infria de löften det har gett till sina kunder inom traditionell förvaltning och visar värdet på bolagets totala tillgångar jämfört med värdet av det som bolaget har lovat sina kunder i form av framtida garanterade utbetalningar.

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som visar relationen mellan värdet av tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital inom traditionell förvaltning.

Med nyförsäljning menas nytecknade premier, utökning av premier samt inflytt av kapital från försäkringssparande i annat försäkringsbolag. Seriebetalda premier räknas upp till årspremie och engångsbetalda premier viktas ned med 10.

För ytterligare information:

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på: http://www.skandia.se 

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media