Skandia höjer återbäringsräntan till fyra procent

Report this content

Från och med den 1 juni 2023 höjer Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande tre procent till fyra procent.

Nu höjer vi återbäringsräntan från 3 procent till 4 procent. Höjningen är ett bevis på att man som kund i Skandia kan vara trygg med att livportföljen står stadigt i alla väder. Nu fortsätter arbetet med att skapa en god och långsiktig avkastning till våra ägare och kunder genom ett sunt risktagande, där vi bidrar till en trygg och hållbar framtid för generationer, säger Frans Lindelöw, koncernchef och VD på Skandia.

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

  • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
  • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur.
  • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
  • Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter och den andel av premien som ligger till grund för garantin är 80 procent. (gäller ej produkten GP Plus, som har en annan form av garanti).
  • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2008–2022) uppgår till 6,2 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Från årsskiftet till och med den 30 april har Skandias totalavkastning uppgått till 1,9 procent.
  • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick per den 30 april till 208 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 april till 103 procent.
  • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 571 707 MSEK per sista april.  

För ytterligare information:
Johanna Näsholm, presskontakt,
072 221 14 94, johanna.nasholm@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 780 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,9 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media