Skandia investerar 40 miljarder kronor i klimatet

Report this content

Tidigare i våras anslöt sig Skandia, som första svenska aktör, till det internationella offentligt-privata initiativet Climate Investment Coalition (CIC). Nu är det klart att Skandia åtagit sig 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar under detta decennium, ett ytterligare steg i Skandia Livs klimatfärdplan. Det kollektiva klimatåtagandet bakom CIC kommer att annonseras i samband med klimatkonferensen COP26.

– Vårt mål är att, fram till 2030, allokera minst 40 miljarder i tillgångar som har en roll att spela i klimatomställningen. Detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål om netto noll klimatutsläpp 2050, men det globala investeringsbehovet uppgår till tusentals miljarder dollar. Om offentligt och privat kapital mobiliserarar och växeldrar kan gapet stängas. Med vårt åtagande i Climate Investment Coalition vill vi visa att finans- och pensionsbranschen menar allvar, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.  

 Climate Investment Coalition skapades i syfte att snabba på investeringarna i förnybar energi och andra klimatåtgärder. Ett tidigare gemensamt investeringsåtagande om 50 miljarder dollar till 2030, utökas nu i och med att fler nordiska aktörer ansluter. Det samlade åtagandet kommer att annonseras i samband med klimatkonferensen COP26 i november 2021 som en signal till regeringar att viljan och förmågan finns om möjligheter ges.

– Investeringar i det långa perspektivet måste göras nu och vår klimatfärdplan för Skandia Liv har omställning i fokus: Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som idag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.   

Om Climate Investment Coalition  
Climate Investment Coalition (CIC) är ett offentligt-privat partnerskap mellan Danish Ministry of Climate, Energy & Utilities, Insurance & Pension Denmark, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Finance Denmark and World Climate Foundation.

För ytterligare information:
Johanna Näsholm, presskontakt, 072 221 14 94, johanna.nasholm@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera