Skandia investerar halv miljard i fond för att bidra till globala hållbarhetsmål

Som en del i Skandias strategi för att skapa god avkastning och samhällsnytta investerar pensionsbolaget närmare en halv miljard kronor i en ny fond inriktad mot utlåning till mikrofinansinstitut och inkluderande finansinstitut i utvecklingsländer. Skandia är den största investeraren och en av ankarinvesterarna i fonden som förvaltas av Developing World Markets (DWM).

–  Det är inspirerande att se utvecklingen av nya investeringsmöjligheter som bidrar till god avkastning, riskspridning och hållbar utveckling. Att vara en del av investeringar med mätbar positiv effekt på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning är mycket viktigt för Skandia, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia. 

DWM har lång erfarenhet av påverkansinvesteringar med fokus på att kombinera god riskjusterad avkastning med mätbara positiva effekter inom miljö och social hållbarhet i utvecklingsländer. Investeringen och utlåningen har en tydlig koppling till flera av FN:s mål för hållbar utveckling såsom fattigdomsbekämpning, minskad hunger, utbildning, jämställdhet, god hälsa, rent vatten och förnybar energi.

– Det är mycket glädjande att vi gått i land med investeringen, som stöttar de globala målen för hållbar utveckling, med syftet att skapa väl riskavvägd avkastning och bidrar till mätbar positiv effekt. DWM har mycket lång erfarenhet av att investera inom mikrofinans och har välutvecklade processer för att måna både om de små låntagarna och att bygga diversifierade portföljer för oss som investerare. Målet är att fortsätta leta efter investeringar med god riskjusterad avkastning som har långsiktiga hållbarhetseffekter, säger Cecilia Sköld, portföljförvaltare och ansvarig för investeringen på Skandia.    

DWM:s fond lånar ut pengar till mikrofinansinstitut som i sin tur finansierar mikroföretag inom till exemmpel kvinnligt företagande. En annan del av utlåningen sker genom inkluderande finansinstitut som lånar ut pengar för att främja vattenrening, utveckling av jordbruk, förnyelsebar energi, bostadsbyggande, utbildning och hälsa. Utlåningen sker framförallt i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se 

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media