Skandia investerar i första Swestr-obligationen

Report this content

Skandia har idag investerat i en obligation emitterad av Svensk Exportkredit. Obligationen är knuten till den nya referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate) en transaktionsbaserad referensränta som Riksbanken beräknar utifrån transaktioner som genomförs på den svenska penningmarknaden. Lånet löper med två års löptid och är den första Swestr-obligationen i marknaden.

– Skandia är väldigt nöjda i att få möjligheten att investera i den här obligationen. Som en långsiktig investerare vill vi främja utvecklingen av Swestr då vi uppskattar den transparens som förknippas med referensräntan, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Svensk Exportkredit har emitterat obligationen som är knuten till den nya referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Obligationen har två års löptid och är den första Swestr-obligationen i marknaden. Kupongen på obligationen baseras på en kumulativ genomsnittsränta med kvartalsvis utbetalning och förfallodag 2025-01-13.

Transaktionen främjar utvecklingen av marknaden för Swestr – en transaktionsbaserad referensränta som Riksbanken beräknar utifrån transaktioner som genomförs på den svenska penningmarknaden.

– Svensk Exportkredit har erfarenhet av att emittera obligationer knutna till transaktionsbaserade referensräntor i andra valutor. Då vi var en av de första att emittera SOFR-obligationer var det naturligt för oss att vara med och bidra till samma utveckling också i den svenska marknaden, genom att emittera den här första Swestr-obligationen. Vi vill också svara på investerares önskemål och behov när de uppstår, säger Anna Finnskog, chef för Treasury på Svensk Exportkredit.

Danske Bank agerade rådgivande institut och arrangör för transaktionen.

Danske Bank är stolta över att få agera ensam rådgivare och arrangör av den första obligationen knuten till den nya referensräntan Swestr. Som den ledande aktören på den svenska räntemarknaden är vi måna om att vara med och utveckla marknaden med nya och mer effektiva verktyg för investerare och låntagare, säger Joakim Anjou, chef för Danske Banks svenska ränteverksamhet.

Livförsäkringsbolaget Skandia finansierar obligationen med 500 miljoner kronor. Genom investeringen tas nya steg i övergången till transaktionsbaserade referensräntor. I transaktionen fungerar Skandia som enskild finansiär, Svensk Exportkredit som utställare av obligationen och Danske Bank som rådgivande institut och arrangör.

Kontakt
Jonatan Ohlin, pressansvarig Skandia
073 032 74 43, jonatan.ohlin@skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 750 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera