Skandia investerar i jobb och utbildning i Latinamerika

Report this content

Skandia investerar 1 miljard kronor i en social obligation som syftar till att stärka unga människor i Latinamerika och Karibien genom utbildning och arbete. Obligationen, som heter ”Education, Youth, Employment Bond (EYE Bond)” fördelas framförallt i Skandia Liv men även i Skandias fonder.

Den 5-åriga obligationen emitteras av Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och syftar till att finansiera insatser som ger vinster i form av stärkta lokalsamhällen och bättre förutsättningar för enskilda individer. IDB har en lång erfarenhet av att stötta människor genom livets olika skeenden, genom skolgången och in på arbetsmarknaden. På sätt skapas förutsättningar för människor att kunna ta jobb, få egen försörjning och få förutsättningar att bygga välstånd för sig själva och samhället.

Obligationen har en trippel-A rating av Standard and Poor’s respektive Moody’s och är den första obligationen under EYE Bond-programmet på den svenska marknaden. 

–Investeringen ligger helt i linje med Skandias ambition att vara ett föredöme inom hållbarhet. Den här sociala obligationen är extra intressant då den styr riktade medel som möter väldefinierade kriterier och har tydlig uppföljning, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på Skandias kapitalförvaltning.

Läs mer här:
Inter-American Development Bank Issues Inaugural SEK 1.1 Billion 5-Year ‘EYE’ Bond

Markus Sjöqvist

Tf. presschef
+ 46 8-787 10 14
Markus.sjoqvist@skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera