Skandia justerar återbäringsräntan till 2 procent

Report this content

Från och med den 1 april justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 2 procent.

– Efter kraftiga nedgångar på de finansiella marknaderna som en följd av coronakrisen är det nödvändigt att justera återbäringsräntan. Eftersom det fortfarande är för tidigt att säga vad utvecklingen kan innebära på längre sikt bedömer vi att två procents återbäringsränta är rätt nivå. Kunderna kan vara trygga i att Skandia är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef.

 

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

  • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
  • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur.
  • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
  • Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter och den andel av premien som ligger till grund för garantin är 80 procent. (gäller ej produkten GP Plus, som har en annan form av garanti).
  • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren uppgår till 6,1 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Avkastningen under de två första månaderna 2020 uppgick till -0,8 procent.
  • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick den 29 februari till 167 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 29 februari till 108 procent.
  • Skandia hade cirka 500 miljarder kronor i förvaltat kapital i traditionell förvaltning den 29 februari.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

 

Prenumerera