Skandia justerar återbäringsräntan till fyra procent

Report this content

Från och med den 1 maj 2022 justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 4 procent.

Till följd av nedgångar på de finansiella marknaderna justerar vi återbäringsräntan. Vi bedömer att en sänkning av återbäringsräntan till 4 procent är rätt nivå i dagsläget och reflekterar bättre den långsiktiga förväntan på avkastning över de närmaste åren. Den traditionella livportföljen är en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden, vilket vi exempelvis såg under året 2020 som präglades av volatilitet och oroligheter. Våra ägare och kunder kan vara trygga i att Skandia är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna, säger Frans Lindelöw, Skandias vd och koncernchef.

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

  • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
  • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur.
  • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
  • Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter och den andel av premien som ligger till grund för garantin är 80 procent. (gäller ej produkten GP Plus, som har en annan form av garanti).
  • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2007–2021) uppgår till 6,5 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Under det första kvartalet har Skandias totala avkastning varit negativ med -2,6 procent, främst på grund av börsens negativa utveckling och därtill stigande räntor.
  • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick per den 31 mars till 206 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 mars till 107 procent.
  • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 585 miljarder kronor under första kvartalet.

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958,
elin.mattsson@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media