Skandia lanserar ny hållbarhetsfond med Svanenmärkning

Skandia lanserar hållbarhetsfonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden är den tredje av Skandias fonder som Svanenmärks. Sedan tidigare är Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden (WWF) Svanenmärkta.   

Som ett led i ambitionen att erbjuda kunderna enkla, tydliga och hållbara sparalternativ, startar Skandia fonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden har i samband med lanseringen Svanenmärkts.

– Det finns en stor efterfrågan från sparare att placera sina pengar hållbart men det är inte alltid enkelt att hitta rätt alternativ på ett fondtorg med många val. Med Svanens välkända märkning kommer fler att enkelt kunna hitta rätt hållbart sparande genom Skandia Sverige Hållbar, säger Annelie Enquist, Vd för Skandia Fonder.

Fonden investerar uteslutande i aktier. Innan investeringar görs sker en analys av bolagens hållbarhetsarbete och de bolag som på ett positivt sätt påverkar miljö och hälsa premieras i förvaltningen. Fonden exkluderar bolag som verkar i kontroversiella sektorer och bolag som inte följer internationella normer. 

– Skandia Sverige Hållbar har en specifik investeringsfilosofi som skiljer sig från andra Sverigefonder och investerar i ett begränsat antal bolag. Det ger en fokuserad portfölj som skiljer sig från indexfonder och som prioriterar bolag med goda tillväxtmöjligheter i kombination med en hållbar affärsidé, säger förvaltaren Stephanie Gabrielsson.   

Om Skandia Sverige Hållbar
Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan investera upp till tio procent av fondens värde i danska, finska och norska aktier. Fondens investeringsbeslut baseras på långsiktig fundamental analys som även inkluderar hållbart värdeskapande. Detta innebär ingående analys av företag inklusive deras hållbarhetsarbete. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen, genmodifierade grödor samt genererar kraft från fossila bränslen eller uran. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Läs mer om fonden.

Om Svanenmärkta fonder
Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Läs mer på Svanens webbplats.

För ytterligare information:
Annelie Enquist, vd Skandia Fonder, 08- 788 26 28
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
 

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.
 

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag som har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera